ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างง่ายดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างง่ายดาย*, -อย่างง่ายดาย-

อย่างง่ายดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างง่ายดาย (adv.) easily Syn. ราบรื่น, สบาย Ops. อย่างยากเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย,การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap,cinch
English-Thai: Nontri Dictionary
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
with flying colours (idm.) อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยม
breeze through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
coast (vi.) สำเร็จอย่างง่ายดาย
easily won (adj.) ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ)
hands-down (adj.) ได้มาอย่างง่ายดาย See also: ง่ายดาย, ไม่ยาก Syn. easy
knock in (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย Syn. knock out, walk over
romp through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย Syn. breeze through
runaway (adj.) ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easily won
sall through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sweep through, walk through
walk it (idm.) ชนะได้อย่างง่ายดาย See also: สำเร็จได้ง่ายๆ
walk-in (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
walkaway (n.) การชนะอย่างง่ายดาย (คำสแลง) See also: การพิชิตได้อย่างง่ายดาย
walkover (sl.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล
Choosing to live as they have, simply because it's what we know, or driven to create our own identity?เลือกที่จะอยู่แบบพวกเค้า อย่างง่ายดาย เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ หรืออย่างมีแรงผลักดันเพื่อสร้างตัวตนใบแบบเรา?
I can say no very easily. No, Powder. Get out.ฉันสามารถพูดไม่ได้อย่างง่ายดายมาก ไม่มีผง ได้รับการออก
After that, I can easily break the spell that's on you.หลังจากที่ข้าเป็นอิสระ ข้าจะถอนคำสาปให้เจ้าอย่างง่ายดายเลยนะ
It could have easily been traced.มันจะทำให้ตามแกะรอยฆาตกรอย่างง่ายดาย
Why would he confess so readily?ทำไมเขาถึงสารภาพผิดอย่างง่ายดายเช่นนั้น
Thank you for answering so easily.ขอบคุณท่านที่ตอบรับอย่างง่ายดาย
Yet you could easily defeat him.แต่เจ้าสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดาย
How can you kill people so easily?นายสามารถฆ่าผู้คนอย่างง่ายดายได้ยังไง?
Hiro was always able to easily win my heart.ฮิโระเอาชนะใจฉันได้อย่างง่ายดายตลอด
She had used these three holy words so easily.เธอพูด3คำนี้อย่างง่ายดาย
You sayin' we should lock him up?ซึ่งสามารถจบสิ้นอย่างง่ายดาย
Snapped his neck like it was nothing.เขาหักคอไมเยอร์สอย่างง่ายดาย
And in a city on lockdown, an ambulance with its siren blaring and lights on, it's gonna make it through every roadblock, virtually uncontested.เพื่อให้แน่ใจว่ารถพยาบาลเข้ามาถึงคุณ และเมื่อเมืองถูกปิด รถพยาบาล ที่ส่งเสียงดังและไฟสว่างวาบ มันจะไปทุกที่ได้อย่างง่ายดาย แม้ถนนจะถูกปิด
You're easily the most successful person I know, so I figured why not start at the top, right?คุณได้มันมาอย่างง่ายดายที่สุด จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผมรู้ ดังนั้นทำให้ผมคิดว่าทำไมคุณไม่อยู่บนจุดสุดยอดละ ใช่ไหมครับ?
How can you so easily give it to Baegeuk?ทำไมท่านถึงส่งให้แพกิอุกอย่างง่ายดายเช่นนี้
Despite their numbers, we shall have our victoryเราก็จะชนะข้าศึกอย่างง่ายดาย
How james martin was able to shoot your men in the back so easily.ทำไมเจมส์ มาร์ติน ถึงสามารถยิงคนของคุณจากด้านหลัง ได้อย่างง่ายดาย
To screw with people... or to simply screw people.เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น อย่างง่ายดาย
She decides early which one of her clients are worth killingเธอตัดสินใจอย่างง่ายดายว่าลูกค้าคนไหนจะคู่ควรแก่การฆ่า
Don't act like you know me so easily.อย่าทำเหมือนกับว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันอย่างง่ายดายนักเลย
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย *
And the good things, they're not any sweeter you're rich.สิ่งดี ๆ ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย แต่คุณรวย
BioRiders attacks had no effects! It was an easy win!แม่แต่ BioRiders ที่ว่าจัดการยาก ๆ ยังจอดอย่างง่ายดาย
Are you bothered that I can so easily manipulate you?นายกลัวจนยอมให้ฉันบงการ ได้อย่างง่ายดายเลยเหรอ
I could kill him easily!ฉันจะฆ่าเขาได้อย่างง่ายดาย
What God has joined, no one may divide.[พวกเขาน่าจะชนะอย่างง่ายดาย]
It's a simple thing to be turned in the mountains at night.แล้ววกกลับมาที่ภูเขาตอนกลางคืนได้อย่างง่ายดาย
Even helped forge a new registration number - easily done, apparently.ช่วยแม้กระทั่งปลอมหมายเลขทะเบียนใหม่ เป็นที่ชัดเจนทำได้อย่างง่ายดาย
But... this may put your mind at ease.แต่คุณอาจทำให้ได้ อย่างง่ายดาย
"Old Saul gives 'em up pretty easy.เพื่อนรักเก่าซอล หักหลังพวกเขาอย่างง่ายดาย
Some sort of overweening pride, I suppose, that you think simply overwhelms me, clouds my judgment.คนที่มีนิสัยอวดดีทระนง ตามที่ผมคิดเอาไว้ นั่นแหล่ะที่คุณคิด มีผลให้เกิดความรู้สึกต่อผมอย่างง่ายดาย
♪ You make it easier when life gets hard ♪# เธอทำให้ทุกอย่างง่ายดาย ในวันที่ชีวิตฉันเริ่มเหนื่อยล้า #
Connections that I used to be able to make so easily.การเชื่อมโยงที่ผมเคยใช้จดจำและทำสิ่งต่างๆอย่างง่ายดาย
I could easily see how the unsub is doing it.ฉันเห็นได้อย่างง่ายดายเลยว่า ทำไมคนร้ายถึงฆ่าพวกเธอ
An assault on Camelot cannot be undertaken lightly.การจู่โจมคาร์แมล็อต จะกระทำได้อย่างง่ายดาย
I was able to turn the tables on her easy.ผมสามารถสังเกตุเธอออก อย่างง่ายดาย
Ease you through that divorce.ให้คุณผ่านการหย่าร้างไปอย่างง่ายดาย
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย
That position isn't a position one just receives easily for nothing.ตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่ง ที่คนๆหนึ่งจะได้รับอย่างง่ายดายโดยไม่มีอะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างง่ายดาย
Back to top