ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุบเหว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุบเหว*, -หุบเหว-

หุบเหว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุบเหว (n.) valley See also: ravine, vale Syn. เหว
English-Thai: HOPE Dictionary
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
English-Thai: Nontri Dictionary
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dingle(n) หุบเหว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canyon๑. หุบผาชัน, แคนยอน๒. หุบเหวคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rillet (n.) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
abyss (n.) หุบเหวลึก See also: เหวลึก Syn. chasm, depths
depths (n.) หุบเหวลึก See also: เหวลึก Syn. chasm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well... there are people without mountains or valleys too...แต่บางคนนี่ซิ ไม่มีทั้งภูเขา หรือ หุบเหว อิๆๆ
The deepest pit in all of the circles of hell.ที่ที่ลึกที่สุดในหุบเหวของนรก
Neither land nor sky, but an abyss.ไม่มีทั้งแผ่นดินหรือท้องฟ้า มีแต่หุบเหว
There are mountains and valleys... [It means "there are ups and downs"]มีทั้งภูเขาและหุบเหว [เธอหมายถึงชีวิตมีขึ้นมีลง]
I mean, if you weren't, then we'd really be up shit's creek.ฉันหมายถึง ถ้านายไม่ใช่ เราก็จะขึ้นจากหุบเหวนี้ได้เอง
This is coming in from Coachella Valley out near Joshua Tree.นี่เป็นรายงานสดจาก คาลเชลล่า วัลลีย์ ใกล้กับจอชชัว ทรี ดูหุบเหวใหญ่นั่น
I wanna be, like... the abyss deep.ฉันอยากเป็นแบบ... ลึกซึ้งเช่นหุบเหว
You stand upon the edge of a terrible abyss.คุณยืนอยู่บนหุบเหวแห่งนรกอันเลวร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุบเหว
Back to top