ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หอการค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หอการค้า*, -หอการค้า-

หอการค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chamber of commerceหอการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commerce, chamber of; chamber of commerceหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our four competitors today are from the Shanghai Foreign Business Associateผู้ท้าประลองทั้งสี่มาจาก สมาคมหอการค้าต่างชาติแห่งเซี่ยงไฮ้
I give you a businessman, philanthropist, a very dear friend, and the Portland Chamber of Commerceสุภาพบุรุษนักบุญ เพื่อนที่แสนดี และเจ้าของรางวัลนักธุรกิจแห่งปี ของหอการค้าเมืองพอร์ตแลนด์
Well, the chamber of commerce just called.อืมมม หอการค้าเพิ่งจะโทรมา
We can tell the chamber people that because it was so last-minute,เราสามารถบอกพวกหอการค้าว่า เพราะว่าเขาแจ้งคนเพิ่มเราในนาทีสุดท้าย
This is Audrey Bishop with the Magnolia Chamber of Commerce.ฉันชื่ออองเรย์ บิช็อพ จากหอการค้าแมคโนเลีย
Remind me never to mess with the Magnolia Chamber of Commerce.ผมคงไม่สร้างปัญหาอะไร ให้กับหอการค้าแมคโนเลียนะครับ
And may I say, you are the living embodiment of all the promises made by our lovely town's Chamber of Commerce.และฉันจะพุดได้ไหมว่า คุณเป็นศูนย์รวมที่มีชีวิตของ ทุกสัญญาโดยหอการค้าของเมือง อันเป็นที่รักของเรา
I wanted to give the folks in the future a real snapshot, one that isn't in their stupid chamber of commerce booklets.ผมอยากให้คนในอนาคต ได้รับรุ้เรื่องจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากหนังสือของหอการค้า บ้าๆนั่น
This was a gift from the Gotham Chamber of Commerce for years of service.นี่เป็นของขวัญ จากหอการค้าเมืองก็อตแธม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หอการค้า
Back to top