ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวุดหวิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวุดหวิด*, -หวุดหวิด-

หวุดหวิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวุดหวิด (adv.) narrowly See also: barely, almost Syn. เฉียด, จวนเจียน
หวุดหวิด (adv.) in time See also: just about, by inches, within an ace of Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ
English-Thai: HOPE Dictionary
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .
English-Thai: Nontri Dictionary
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeak through (phrv.) หวุดหวิด Syn. scrape through, skin through
a narrow escape (n.) การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด
just (adv.) อย่างหวุดหวิด See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน Syn. barely
near miss (n.) สถานการณ์หวุดหวิด See also: เหตุร้ายเกือบจะเกิดขึ้น
squeak (vi.) รอดอย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ)
squeak (n.) การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด Syn. a narrow escape
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A REAL ESTATE WORKER AND A MOTHER,- เธอยังไม่ตาย? - หวุดหวิด
Esther barely got out.เอสเธอร์ออกจากบ้านมาได้อย่างหวุดหวิด
I just ran.ฉันวิ่งอย่างหวุดหวิด
Some of what we'll find almost defies belief.บางส่วนของสิ่งที่เราจะหา เกือบได้อย่างหวุดหวิดเชื่อ
Wow, that was a close one.ว้าว เฉียดไปหวุดหวิด
So, just saying, man, you you dodged a bullet.จะว่าไป นายก็รอดมาหวุดหวิด
I'm looking at spending the rest of life being treated like a fool and a eunuch by my own people.เราเริ่มออกหาใหม่ในตอนเช้า ก็ได้ ใต้เท้า ข้าหวุดหวิดจะใช้ชีวิต ที่เหลือของข้า
The Hens have pulled off a squeaker!แม่ไก่ชนะได้อย่างหวุดหวิด
I barely got away, but he's got Damon.ฉันหนีออกมาได้หวุดหวิด แต่เขาจับตัวเดม่อนไว้
Faraday took his family's fundamentalist Christian faith to heart.ฟาราเดย์เอาความเชื่อของคริสเตียน หวุดหวิดครอบครัวของเขา การเต้นของหัวใจ มันก็จะยังคงเป็นแหล่งที่ มาของความแข็งแรง
Okay, wow, dodged a big-time bullet on that one.โอเค ว้าว รอดกระสุนหวุดหวิดเลยว่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวุดหวิด
Back to top