ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวั่นไหว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวั่นไหว*, -หวั่นไหว-

หวั่นไหว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวั่นไหว (v.) be shaken See also: be anxious Syn. โอนเอน, ครั่นคร้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น,ไม่หวั่นไหว,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
wave(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plastic (adj.) ซึ่งหวั่นไหวง่าย See also: ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
unshackle (vt.) ไม่หวั่นไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vera, honestly, no, I'm totally unshakeable on this.วีร่า จริงๆ นะ ไม่หรอก ผมไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้นกับสิ่งนี้
What, for just some guy you can't have?นายก็แค่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
I even bought flowers for you. Aren't you moved at all by my actions?ผมซื้อดอกไม้มาให้คุณนะเนี่ย คุณไม่หวั่นไหวบ้างเลยรึไง ?
Arsenal's shell-shocked. The Bernabeu is rocking.อาร์เซนอลพูดอะไรไม่ออกครับ แฟนบอลในเบอร์นาบิวโห่ร้องกันสนั่นหวั่นไหว
Lover, you gonna make me clutch my pearls.ตายละ เห็นแล้วหวั่นไหวเลยนะเนี่ย
That is the tremor in his heart that let's him live as a black swindler. - You should lay low....มันคงทำให้เขาสับสนและหวั่นไหวที่จะต้องเป็นคุโรซากิต่อไป
Going back in there with names just might shake him up.แล้วกลับเข้าไปพร้องรายชื่อของพวกเธอ ทำให้เขาหวั่นไหว
You're saying such nice things to me.เจ้านี่ พูดอะไรให้ข้าหวั่นไหวอยู่เรื่อย
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น
And i can't stand earthquakes.และฉันไม่หวั่นไหวในจุดยืน
William Compton, you're still so sensitive.วิลเลี่ยม คอมตั้น เธอมันช่างหวั่นไหว
We're all susceptible to it... the dread and anxiety of not knowing what's coming.พวกเราทั้งหมด หวั่นไหวง่าย... ต่อความน่ากลัว และความกลุ้มใจ ของการ ไม่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Who's "erratic and unstable" now, Princess gringa?ตอนนี้ใครกันล่ะที่หวั่นไหว ไม่อยู่กับร่องกับรอย?
Get out of the car.และผมก็รู้ว่านั่นเป็นเงินจำนวนมหาศาล ที่สร้างความหวั่นไหวกับความเครียดบางอย่าง...
The spark in youreye sets my soul on fire"แววตาของเธอทำใจฉันหวั่นไหว
I make you nervous.ชั้นทำให้เธอหวั่นไหว
Whose integrity and moral courage have been unshakable during the long course of these negotiations.ผู้ที่มีความซื่อสัตย์เเละกล้าหาญ ไม่หวั่นไหว ในระหว่างการดำเนินการเจรจาในครั้งนี้
But you are losing your target. You're emotional.แต่คุณกำลังพลาดเป้าหมาย คุณกำหลังหวั่นไหว
♪ The boy is mine without a doubt ♪# ผู้ชายของฉัน ไม่หวั่นไหว #
It was just, um... bump-bump-bump all over the neighborhood.มัน เอ่อ... กระแทกอย่างแรง สนั่นหวั่นไหวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
I just keep hearing that- that sound.ในหูของหนูได้ยิน แต่เสียงดังสนันหวั่นไหวนั่นตลอด
Throbbing music.เสียงดนตรีสนั่นหวั่นไหว
Even his true believers' faith will be shaken.แม้แต่คนที่ศรัทธาเขา ก็ต้องหวั่นไหว
So you're a cop with intimacy issues.ฉันหวั่นไหว ทุกครั้งเลย
Be still, my beating heart.เย็นไว้ก่อน หัวใจที่หวั่นไหวของฉัน
I'm operating on two hours of sleep. I'm vulnerable.แม่ได้นอนวันนึงแค่สองสามชม.เองนะ ตอนนี้แม่หวั่นไหวง่ายมาก
If this caused you to waver, how long can you last?ถ้านี่ทำให้แกหวั่นไหว แล้วแกจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่กันเชียว
You're not shaken up by any of this,คุณไม่รู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เลยหรือ
How could you talk to your mother that way? She already hates me for making you waver.ทำไมถึงพูดกับคุณแม่แบบนั้นล่ะ ท่านเกลียดฉันอยู่แล้วที่ทำให้คุณหวั่นไหว
I cannot forgive myself... for being shaken, even for a second, because of you.ชั้นไม่อาจอภัยให้ตัวเองได้... ... ที่หวั่นไหวไปกับคุณแค่เพียงวินาทีเดียว
Being shaken by me. That is how you truly feel.ที่คุณหวั่นไหวกับผมนั่นล่ะคือความรู้สึกจริงๆของคุณ
I don't know why, love scares me.ฉันไม่รู้ว่าทำไมความรักจึงทำให้ฉันหวั่นไหว
And shake up Kang Woo's heart toward you.และพยายามทำให้เขาหวั่นไหวกับเธอ
Honestly, you being shaken because of a girl like her, it wasn't like you.ขอพูดตรงๆเลยนะ เธอรู้สึกหวั่นไหว เพราะเด็กสาวอย่างหล่อน นี่ไม่ใช่ตัวเธอเลยนะ
Who are you saying was shaken up?เธอบอกว่าใครกันที่หวั่นไหว
The one that you, uh, you were reading the other night, you got all shook up about...จดหมายที่ คุณอ่านในคืนก่อนไง คุณหวั่นไหวเกี่ยวกับ...
Her eyes were shaking.สายตาของเธอหวั่นไหวนะ
"I was so sure I wouldn't because she's practically nothing."เพราะเธอไม่มีความสำคัญ ผมมั่นใจว่าจะไม่หวั่นไหว
Who`s here to prove that we can?ใครจะประจันไม่หวั่นไหว
I'm actually a pretty sensitive guy.ผมค่อนข้างเป็นผู้ชายขี้หวั่นไหวนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวั่นไหว
Back to top