ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลบหน้า*, -หลบหน้า-

หลบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบหน้า (v.) avoid meeting someone See also: evade a meeting with someone Syn. หนีหน้า, หลีกหนี Ops. เผชิญหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
ostrich(ออส'ทริชฺ) n. นกกระจอกเทศ ,ผู้ที่ชอบหลบหน้า
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrink up (phrv.) หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว) Syn. shrivel up
go-by (n.) การหลบหน้า See also: การหนีหน้า, การหลบเลี่ยง Syn. avoidance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm hiding from the world for a day.แค่ขอหลบหน้าวันเดียว
I've got to get away from these confounded relatives, hanging on the bell all day never giving me a moment's peace.ข้าต้องคอยหลบหน้าญาติๆจอมวุ่นวาย ไม่เคยให้ข้าได้อยู่สงบเลย
Oh, you think ending well means disappearing for a few days?คุณคิดว่าการจบลงด้วยดี ทำได้โดยหลบหน้าไป 2 - 3วันหรือ?
You should be sent to a logging site in Siberia and work your ass off until your balls freeze off!แกควรจะส่งเงิน ไปเข้าบัญชีที่ไซบีเรีย แล้วก็เปิดตูดหลบหน้าไปซะ
I wasn't trying to avoid you.ฉันไม่ได้พยายามหลบหน้าเธอ
You seem like you're avoiding me. Something's wrong.เธอทำท่าเหมือนหลบหน้าฉันอยู่เรื่อย มีอะไรรึเปล่า
Now, look at me! We have to talk, Son.อย่าหลบหน้าพ่อ เราต้องคุยกัน
Before Arnold and me are comfortable with you in society, you gotta see a shrink.ก่อนที่อาร์โนลด์กับฉันจะสบายใจกับ นายในสังคม นายจำเป็นต้องหลบหน้าไป
With excuses of seeing my boyfriend Sorry that I avoided you.ด้วยการให้เห็นแฟนของชั้น ขอโทษที่หลบหน้าเธอ
If you go, Carrie's going to think you're upsetถ้านายไป ฮุ่ยเจี๋ยคงคิดนายหลบหน้าเธอ
So you avoided me.คุณถึงได้หลบหน้าฉันใช่มั้ย
Maybe she's avoiding you. Maybe she's having an affair.บางทีเธออาจกำลังหลบหน้าเธอ ไม่แน่เธออาจกำลังมีเรื่องกวนใจอยู่
Truth is i need to avoid lila for now.ความจริงคือผมต้องหลบหน้าไลล่าซักพัก
..So indifferent?ทำไมเธอต้องหลบหน้าฉันด้วย?
He can't avoid us forever. Oh, my God.เขาหลบหน้าเราตลอดไม่ได้หรอก โอ พระเจ้า
I wonder how you'd feel if your mother... had run off with Mr What's-his-name who reads the news on the wireless?ถ้าแม่ต้องคอยหลบหน้า พวกนักข่าววิทยุ
You know, you can't duck me forever.เธอรู้นะ เธอหลบหน้าฉันไม่ได้ตลอดหรอก
I didn't sneak. I was going to lunch.ฉันไม่ได้หลบหน้า ฉันออกไปทานมื้อกลางวัน
She's avoiding me.She won't answer my pages.เธอหลบหน้าฉัน เธอไม่ยอมตอบรับเพจของฉัน
You hiding from hahn?เธอหลบหน้าฮาห์นเหรอ?
Oh, if she's hiding from you,- ถ้าเธอจะหลบหน้านาย
And chuck has publicly disowned us.ชัคเองก็คอยแต่หลบหน้าพวกเรา
I tend to think he's hiding. Probably from me.ผมค่อนข้างจะคิดว่า เขาพยายามจะหลบหน้าผม
Look, I know you've been avoiding me,นี่ ฉันรู้นะว่าคุณหลบหน้าฉัน
For starters, stop avoiding herอย่างแรก หยุดหลบหน้าเธอ
That's why I was avoiding you before. i-i couldn't bearนั่นเป็นเหตุให้ก่อนหน้านั้นผมถึงหลบหน้าคุณ ผม-ผมทนไม่ได้
I'm humiliated and shunned.ฉันอับอายและต้องหลบหน้า
I have eight more scheduled, and I think the rest of the ship's avoiding me.และนัดเอาไว้อีกแปดคน และพวกที่เหลือกำลังหลบหน้าฉัน
I was the no-show mom whose kid's best friend was his backpack.ฉันคือแม่ที่ชอบหลบหน้า ที่มีลูกซี้เป็นกระเป๋าเป้
Please not now. It's been a week.เป็นอาทิตย์แล้วนะ ที่คุณหลบหน้าผม
You can't avoid her for the next 50 years.คุณหลบหน้าไปอีก 50 ปีไม่ได้หรอก
Wow. You're even gonna avoid admitting you're avoiding me.เธอเพิ่งหลบหน้าฉัน ยอมรับมาเสียเหอะ ว่าเธอไม่อยากเจอฉัน
I see the naval officer who would rearrange his leaveผมเห็นเจ้าหน้าที่ทหารเรือ คนที่ได้จัดการให้ตัวเองหลบหน้าไป
Sometimes a hero has to run awayในบางครั้้งวีรบุรุษ ก็ควรหลบหน้าไป
Even Nate, he may have to go to prison to see his dad but the Captain would never turn him away.หรือแม้กระทั้ง เนท ... เขาก็ไป หาพ่อเขาที่ห้องขัง และ พ่อก็ไ่ม่เคย หลบหน้าเขาด้วย
Jenna, are you dodging me?เจนน่า คุณหลบหน้าผมรึ?
Don't hide from me.อย่าหลบหน้า ไปจากฉัน
Well, I would assume it's because Sheldon and I stay in touch due to mutual interest and respect, while you avoid me, due to unresolved childhood issues.แม่เดาว่า เพราะเชลด้อนกับแม่ติดต่อกัน เพราะสนใจในเรื่องเดียวกัน และให้เกียรติกัน ขณะที่ลูกหลบหน้าแม่
It's like you're avoiding me.ทำเหมือนคุณหลบหน้าผม
Do I just slink away?ให้ผมหลบหน้าไปเฉยๆหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลบหน้า
Back to top