ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลบฉาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลบฉาก*, -หลบฉาก-

หลบฉาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบฉาก (v.) evade See also: avoid, keep away from Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
side stepn. การก้าวไปทางด้านข้าง,การหลบฉาก,บันไดด้านข้าง
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
do a runner (sl.) หลบฉากออกไป Syn. runner
runner (sl.) หลบฉากออกไป Syn. do a runner
have it away on his toes (sl.) หลบฉากออกไปอย่างเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a move!หลบฉากสวยงามจริงๆครับ!
Getting jealous because your punch bag has sidestepped you and been crowned king?อิจฉาเพราะลูกไล่ของแกหลบฉากไป และได้เป็นราชาไปแล้ว งั้นรึ
You know, he will move around, and dodge, and come in, and squeeze out of there, and move back and forth...เขาจะขยับตัวไปเรื่อยๆ แล้วหลบ เข้ามาใหม่ แล้วหลบฉากออกไป เข้าๆ ออกๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลบฉาก
Back to top