ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงลืม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงลืม*, -หลงลืม-

หลงลืม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงลืม (v.) forget See also: overlook, omit, neglect Syn. ลืม Ops. จำได้
English-Thai: Nontri Dictionary
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dementia. The guy was useless.- หลงลืม หมอคนนั้นไม่ได้เรื่องเลย
He's lost more often than not now.หลงลืมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน
Something here I'm not quite getting Though I try I keep forgettingมีบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ แม้จะพยายามแค่ไหน แต่ก็หลงลืมมันไป
The blood of Numenor is all but spent, its pride and dignity forgotten.เลือดสู้เเห่งนูเมเนอร์ไร้ประโยชน์ เกียรติยศศักดิ์ศรีถูกหลงลืม
I passed amnesia boy off to his mother.ผมส่งเด็กที่ถูกหลงลืมคืนให้แม่เขา.
This council has forgotten its very purpose.สภาได้หลงลืมวัตถุประสงค์สูงสุดของเรา
100 years before the mast, losing who you were, bit by bit, until you end up...100 ปีกว่าจะได้ผุดเกิด หลงลืมไปหมดว่าตัวเองเป็นใคร สุดท้ายก็จะสิ้นสุด...
Forgotten and lost at the top of that cold, dark mountain, forever alone, until the end of time.ถูกหลงลืมและสาบสูญอยู่ ณ. ยอดเขา ที่หนาวเหน็บ, บนภูทมิฬ, เดียวดายตลอดกาล ตราบฟ้าดินสลาย
Thought that her husband was forgetting his.เข้าใจไปว่าสามีของเธอหลงลืมที่ๆเค้าควรจะอยู่
I don't know if God made me this way, or someone else.เรื่องที่หลงลืมทั้งหมดนี้ ทำไมแม่อยู่ใน รพ.
Far too often, we forget that our most important allies are not always the most powerful.บ่อยครั้ง ที่เรามักจะหลงลืมไปว่า พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรานั้น ไม่ใช่พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป
He goes in and out of states of recognition.เขามีสภาวะกึ่งหลงลืม
Have you forgotten the message of our Savior?คุณหลงลืมสารน์ของพระเจ้าไปแล้วหรือ?
I forgot myself, and I will have to live with the things we've done for an eternity.ฉันหลงลืมตัวเอง และต้องทนอยู่กับสิ่งที่เราทำลงไป ชั่วนิรันดร์
"And forget not all His benefitsไม่หลงลืมประโยชน์ของท่าน
The minute you cross 14th street, people forget there's a class system.นาทีที่เธอข้าวไปยังถนนหมายเลข 14 ผู้คนกำลังหลงลืมระบบชนชั้นไปแล้ว
Whatever. I'll take what I can get.นี่เป็นการหลงลืมการบูชางั้นเหรอ?
You're an "ends justify means" kind of guy, no matter how questionable those means may be.คุณเป็นคนพวกสนใจผลลัพธ์ แต่หลงลืมกระบวนการไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มีคำถามอย่างมาก ในเรื่องวิธีการ
Why do you insist on being so forgettable?ทำไมนายยืนกราน จะเป็นคนที่ถูก หลงลืมไปได้
I realized something I'd forgotten a long time ago.ฉันก็ตระหนักถึงบางสิ่งที่หลงลืมไปนาน
We can come back, pick up where we left off.เราสามารถกลับมาหยิบฉวย ในสิ่ีงที่เราหลงลืมเอาไว้ได้น่า
It was easy to miss, man.มันเลยง่ายที่จะหลงลืม เรื่องนี้นะเพื่อน
I keep forgetting stuff.ฉันนี่หลงลืมอยู่เรื่อย
I'm not gonna have a life to forget about.ฉันคงจะไม่มีชีวิตส่วนที่หลงลืมไปแน่ๆ
That noona I used to know was like that too.ทำให้เธอหลงลืมความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไป พี่สาวที่ฉันเคยรู้จักเค้าเป็นแบบนั้น
He's suffering from depression, not amnesia!เขาทุกข​​์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าไม่ได้หลงลืม!
He'll be his regular old self and everything seems fine, and then just in a flash, he's gone.เขาจะเป็นคนเดิม ทุกอย่างปกติ แต่แล้วจู่ๆ เขาก็หลงลืมไปซะเฉยๆ
Sometimes it feels as if God has forgotten us.บางครั้งจะรู้สึกเหมือนว่า พระเจ้าหลงลืมเราไป
He's sick. And it's making him neglectful.เขาป่วย มันทำให้เขาหลงลืม
But I forget my manners.ข้าหลงลืมมารยาทแล้วสินะ.
We have this website, it explains the true meaning of comic books, cos people miss a lot of the themes.เว็บของพวกเรามัน อธิบายความหมายของหนังสือการ์ตูน เพราะผู้คนหลงลืมไปหมดแล้ว
But prominent families often forget a simple truth,แต่ครอบครัวที่โดดเด่น ก็มักหลงลืมความจริงพื้นๆ
And the Children of the Forest forgotten. Loras! Highgarden!และพวกเด็กน้อยแห่งพงไพร่ถูกหลงลืม โลราส ไฮการ์เดน
I haven't forgotten.เป็นหนี้ที่ต้องชดใช้ - ข้าไม่ได้หลงลืมไป
I expect you'll be the first crabber's son to wear the badge.บางคนก็มีความสุข ที่ได้ทำต่อหน้าข้า พวกเราถูกหลงลืม
Hoped this would be the last place they'd think to look.หลังจากข้าได้หลงลืม ใบหน้าของมารดา
You know, there are things about the Drake that have been forgotten for years.มันมีบางอย่างเกี่ยวกับเดรก ที่ถูกหลงลืมไป มาตั้งหลายปีแล้ว
I'm simply saying that I'm not oblivious to the fact that there's change afoot, firm dynamic-wise.ฉันเพียงแค่จะพูดว่า ฉันไม่ได้หลงลืมความจริง ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว บริษัท dynamic-wise
I'm finding it hard to believe that a person that spends so much time with children could be so oblivious to a child's pain.แต่ก็ทำให้ฉันรู้ว่า คนอย่างพวกคุณที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเด็ก หลงลืมว่าเด็กก็มีความเจ็บปวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงลืม
Back to top