ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมองเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมองเศร้า*, -หมองเศร้า-

หมองเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมองเศร้า (v.) look sad See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองคล้ำ Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you're feeling blue, come to Le Moulinเมื่อคุณรู้สึกหมองเศร้า มาที่ Le Moulin
¶¶ With the sad, sad look ¶¶ด้วยสายตาหมองเศร้า ท่าทางเศร้าๆ
♪ I'm coming up now, coming up now ♪ ♪ Out of the blue ♪ ♪ Oh ♪ ♪ These zombies in the park ♪#ฉันกำลังไป กำลังไป# #ไปให้พ้นจากความหมองเศร้า# #โอ้ #
I mean, honestly, I don't know. Um... But we're going to the right place.ที่ได้ส่องแสงอาบไล้ยามที่ฉันหมองเศร้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมองเศร้า
Back to top