ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดสภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดสภาพ*, -หมดสภาพ-

หมดสภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดสภาพ (v.) be ruined See also: be damaged, be dilapidated, be out of order
English-Thai: Nontri Dictionary
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have it (phrv.) หมดสภาพ See also: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All gone at least 35 years.เเค่ 35 ก็หมดสภาพกันเเล้ว
Now look at you. All back-of-the-bus and shit.แต่ดูเข้าสิ สารรูปยังกะศพหมดสภาพ
So i'll just wait... all back-of-the-bus for now.ตอนนี้ก็รอเป็นศพหมดสภาพไปก่อน อีกไม่นานหรอก
Or if you are, I'm much drunker than I realized.ถ้าใช่ ผมคงเมาจนหมดสภาพ
Now, I've been through it. It's dead, it's totally fried.จนปัญญาจริงๆ เกินเยียวยา หมดสภาพ
Berth 19. We've got five minutes till it expires, sir.เบิร์ธ 19 จะหมดสภาพใน 5 นาที
Imran would have grown up there among Pakistanis, then perhaps he wouldn't have made such a mistake... now he's ruined the family name.อิมรันจะเป็นผู้ใหญ่ท่ามกลางชาวปากีสถาน บางทีเขาจะไม่ทำเรื่องที่ผิดเช่นนี้ ตอนนี้ เขาหมดสภาพจากสำมะโนครัวไปแล้ว
Or that computer simply... wears down and quits.หรือจนกว่ามันจะ... ชำรุดและหมดสภาพไป
A weapon that neutralizes all power to our ships, leaving the targets defenseless.อาวุธที่ทำให้ยานของเราหมดสภาพ ไร้กำลัง ในการป้องกันตัวเอง
I need a can-do person! You're all defeated!ฉันอยากได้คนมีความสามารถ และคุณหมดสภาพ
Would lead to death by exhaustion.นำไปสู่การตาย อย่างหมดสภาพ
And you are feverish.และตัวคุณเองก็หมดสภาพ
Another core has been depleted.ชิ้นส่วนได้หมดสภาพไปอีกหนึ่ง
God, they're running out quick.มันหมดสภาพไวขึ้นเรื่อยๆ
I'd say he's just... exhausted, worn out.ผมว่าเค้าแค่.. เหนื่อยมากๆ.. แบบหมดสภาพ
Stumbling around camp like the town stiffเดินหมดสภาพเป็นศพ.. อยู่ในค่ายอย่างนี้..
Can't help but notice I'm not alone in this, sir.แต่ท่านครับ.. ผมไม่ได้หมดสภาพอยู่คนเดียวนะ
I didn't think I was this out of shape. I am unfortunately.ไม่คิดว่าชั้นจะอ่อนแบบนี้ ชั้นหมดสภาพจริงๆ
That was me, not so long ago. What kind of guy without a drug or alcohol problem looks this way?คนไม่กินเหล้าเมายาแบบไหนกัน จะหมดสภาพได้ขนาดนี้?
You should have seen what it did to his teeth--นายต้องไปดูว่าฟันมันหมดสภาพขนาดไหน
Maybe I haven't taken a decent shit in ten years, but I'm not fucking stupid.บางทีฉันอาจจะดูหมดสภาพ ในสิบปีหลังนี่ แต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะโว้ย
Because the best I can come up with is that your husband decided that working on his research until his brain gave out was more important to him than cryonically preserving himself.เพราะผมเดาว่า สามีของคุณตัดสินใจว่า การทำการทดลองจนสมองเขาหมดสภาพ
They hang back till they're confident that their prey is incapacitated.มันรอ จนกว่ามันจะแน่ใจว่าเหยื่อน่ะหมดสภาพซะก่อน
Before we begin handing out the bonuses... we have a list of individuals whose services will no longer be required:ก่อนที่เราจะ เริ่มแจกเงินโบนัส และ เราขอแจ้ง รายชื่อบุคคลที่เราไม่ต้องการ และจะหมดสภาพพนักงานที่นี่
Oh, Perry, you don't want me, I'm all used up.แพร์รี่ คุณไม่ต้องการฉันหรอก ฉันหมดสภาพแล้ว
I'm not a goddamn invalid!ฉันไม่ใช่คนหมดสภาพนะ!
Most likely a spy sat gone bad. Now it's shrapnel.อาจจะเป็นดาวเทียมสายลับหมดสภาพ ตอนนี้กลายเป็นเศษเหล็ก
The Jaeger program is dead, marshal.ขอโทษนะ ผู้การ โครงการเยเกอร์น่ะหมดสภาพไปนานแล้ว
Hey, the analogy's breaking down.เฮ้เปรียบเทียบที่จะหมดสภาพ
Yeah, I wish I could say her walks of shames were rare.อยากจะพูดจังว่าเมาหมดสภาพแบบนี้ ไม่ได้มีให้เห็นบ่อย ๆ
They'll be incapacitated from the desflurane in the ventilation system.พวกเขาจะหมดสภาพจากยาสลบเดสฟลูเรน ที่อยู่ในระบบระบายอากาศ
The only thing we agreed on was that krypton was dying.สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือ ดาวคริปตันกำลังจะหมดสภาพ
The first few jumps can really knock you around.การกระโดดข้ามเวลาช่วงแรกๆ อาจทำให้นายหมดสภาพได้
When we finally got the portaledge built and got inside... that's when Renan really fell apart.ตอนที่เรากางพอร์ทาเลดจ์เสร็จ และเข้าไปข้างใน นั่นคือตอนที่เรแนนหมดสภาพ
No. The government is dead but behaves as if it isn't.รัฐบาลนั้นหมดสภาพไปแล้ว แต่ยังแสร้งทำว่ามีอำนาจอยู่
It's not like the motor's going to die tomorrow, but Joe said it keeps breaking down like a son of a bitch.มอเตอร์ยังไม่ถึงขั้นหมดสภาพพรุ่งนี้... แต่โจบอกว่ามันเจ๊งบ่อยจนรำคาญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดสภาพ
Back to top