ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดลง*, -หมดลง-

หมดลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดลง (v.) gradually disappear See also: slowly disintegrate Syn. สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, I'm afraid your moment has come.ฉันเกรงว่าเวลาของคุณจะหมดลงแล้ว
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
Coffee break's over.เอาล่ะเด็กๆ ช่วงพักหมดลงแล้ว
Cast all the goods into the sea. Nowโยนของทั้งหมดลงทะเลเดี๋ยวนี้
Keung. Cast all the goods into the seaเคียง โยนของทั้งหมดลงทะเล
There are little boxes where all the information is to be punched in.ไว้ตอกข้อมูลทั้งหมดลงไป เราเทียบข้อมูลนี้กับใบรหัส
Second, why put the charge all the way down here?และข้อที่สอง ทำไมจะต้องวางตัวจุดชนวนทั้งหมดลงตรงนี้?
I'm afraid our time has come to a close. Going so soon?ชั้นกลัวว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้ว ในไม่ช้านี้?
Looks like medical leave's over, boss.เหมือนว่าเวลาลาป่วยหมดลงแล้ว หัวหน้า
It all comes down to this!มันทั้งหมดลงมาแบบนี้!
All your fortresses go down in the night.กำแพงใจและการสร้างภาพของเธอ หมดลงในเวลากลางคืน
Well, he could end up running out of oxygen.ออกซิเจนของพ่อน่าจะหมดลงก่อน
It felt like I was really out of food.ฉันรู้สึกว่า อาหารของเราจะหมดลงจริงๆ
The only chance these people had of being rescued is gone because of me.โอกาสที่คนพวกนี้จะรอดไปได้หมดลงเพราะผม
You know, simply because we don't make a club doesn't mean our friendship must end. Right?คุณรู้ไหม ง่ายๆ เพราะว่าพวกเราไม่ต้องทำชมรม ไม่ต้องทำให้มิตรภาพของเพื่อนๆต้องหมดลง ใช่ไหม?
I like that when they drop the whole onion in the fryer.ฉันชอบเวลาเขา ใส่หอมใหญ่ทั้งหมดลงในเครื่องทอด
You gotta cut your old dad some slack here, honey.ลูกจะทำให้อายุของสั้นลงและ บั่นทอนกำลังใจของพ่อให้หมดลงที่นี่แล้วนะ ลูกรัก
The kids didn't know that over the years, their parents had become exhausted embarrassed.เด็กๆไม่รู้ ความอดทนของพ่อกับแม่ ได้หมดลงแล้ว... . ..พวกเขาอับอาย
In his mind our time was over.เวลาที่เหลือเต็มที ของเขาหมดลงแล้ว
And You Throw All Your Money Away On This?และเธอโยนเงินทั้งหมดลงกับนี้?
Alison's open to coming back for a while longer, but I know that summer's over, and you've got your schoolwork.อัลลิสัน ให้ฉันกลับมาคิดก่อนซักพัก แต่ฉันรูว่าซัมเมอร์กำลังจะหมดลง และเธอก็ต้องไปทำงานที่โรงเรียนของเธอ
Well, I think I'm starting to get it, you know, how things are gonna be now that the summer's over.คือ ผมคิดว่าผมเริ่มที่จะได้มันมา คุณเข้าใจมั้ย ? มันจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าช่วงซัมเมอร์หมดลง
You've run out of time.เวลาของเจ้าหมดลงแล้ว
You have reached the limit of your water credit.น้ำที่คุณใช้กำลังจะหมดลง
Gee, now, that's a pity.เวลาเราหมดลงแล้ว อุ๊ย ช่างน่ายินดี
Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet's reserves.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้, การขุดเหมืองแร่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ทรัพยากรโลกใกล้หมดลงไปทุกที
Three-quarters of fishing grounds are exhausted, depleted or in danger of being so.3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ประมงหมดลง, สิ่งมีชีวิตเกือบสูญพันธุ์หรืออยู่ในขั้นวิกฤต
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว
Goku's time is over.เวลาของโงกุนหมดลงแล้ว
The lease isn't up for another month.สัญญาเช่าจะหมดลงอีกไม่กี่เดือน
Okay, when I say go, you push all this down at once, okay?พอผมบอกว่า "ไป" เราจะดันคันบังคับทั้งหมดลง พร้อมกันนะ โอเค้?
Maybe you should write all this down.คุณน่าจะเขียนเรื่องทั้งหมดลงในนี้
Then you're outta luck.หลังจากนั้นโชคของคุณก็หมดลง
He wrote it all down.เขาเขียนเรื่องมันทั้งหมดลง
This was in one of his boxes. He wrote it all down.เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกล่อง เขาเขียนเรื่องมันทั้งหมดลง
But I can feel the clock ticking away... and I don't want to leave high school with nothing to show for it.หนูรู้ว่าอยู่แค่ปีสอง แต่หนูรู้สึกว่า เวลาใกล้หมดลงเรื่อยๆ... หนูไม่อยากจบมัธยมแบบ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
Until the lease ran out.จนกว่าสัญญาเช้าจะหมดลง
I'm running out of time, so if you have any information on who that was or why I'm going to be killed--เวลาของผมกำลังจะหมดลง ดังนั้นถ้าคุณมีข้อมูลใดๆ ว่าเธอเป็นใคร หรือทำไม ผมต้องโดนฆาตกรรม
The role of the prototype model will soon end.หน้าที่ของเครื่องโปรโตไทป์หมดลงแล้ว
Burn incense at this before with theก่อนที่ธูปดอกนี้จะไหม้หมดลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดลง
Back to top