ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าซีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าซีด*, -หน้าซีด-

หน้าซีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าซีด (v.) pale
หน้าซีดหน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด
English-Thai: HOPE Dictionary
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
tallow facen. หน้าซีด
English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn pale (vi.) หน้าซีด
pale at (phrv.) หน้าซีดเพราะ
wheyface (n.) ใบหน้าซีดขาว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่มีใบหน้าซีด
wheyfaced (adj.) ซึ่งมีใบหน้าซีดขาว (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look pale... even for you.หน้าซีดจัง... ถึงเป็นนายก็เหอะ
You're like a powder keg, man. It's not like you.หน้าซีดอย่างกับตกถังแป้ง นี่มันไม่ใช่นาย
You need one. You're grey.คุณต้องหาอะไรดื่ม คุณหน้าซีดแล้ว
He's gone all grey, can you see?ดูสิ เขาหน้าซีดใหญ่แล้ว
The moment I brought up Freebo's name, she clammed up.ตอนที่ฉันพูดชื่อ ฟรีโบ เธอก็หน้าซีด
That's when he started sweating.นั่นแหละ เขาถึงได้หน้าซีดเหงื่อแตก
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง
Are you all right?คุณไม่เป็นไรนะ คุณหน้าซีดมากเลย
Sam, you're looking a little pale.แซม เธอดูหน้าซีดไปนะ
And what do you want? Should we be afraid?เราจะต้องหน้าซีดตัวสั่นทรุดลงดินด้วยความกลัวไหม
About you being worried about "the truth" getting out.นายหน้าซีดกลัว "ความจริง" จะหลุด
But Charlie kept coming, and that's when Nico looked scared.แต่ชาร์ลีก็รุกไล่ไม่หยุด จนนิโก้หน้าซีดเลย
Van Der Woodsen white as a sheet.- ด๊อกเตอร์ แวนด์เดอร์วู๊ดเซนต์ หน้าซีดขาวเหมือนกระดาษ
I tell you, he turned white as a sheet.บอกแล้วว่าเขาหน้าซีด เหมือนกระดาษเลย
It's so stupid. Here, try it.อย่างฉันเนี่ยนะ จะเดทกับหนุ่มหน้าซีด มีจ้ำแดง สวมเสื้อกล้ามใต้แจ็คเก็ตทีมบรูนส์
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าซีด
Back to top