ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส้มโอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส้มโอ*, -ส้มโอ-

ส้มโอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้มโอ (n.) pomelo
English-Thai: HOPE Dictionary
grapefruitn. ส้มโอ
pomelo(พอม'มะโล) n. ส้มโอ, Syn. grapefruit
shaddock(แชด'ดอค) n. ผลไม้ของต้น Citrus grandis, ส้มโอ, ต้นไม้ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
grapefruit(n) ส้มโอ
pomelo(n) ส้มโอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pummeloส้มโอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pomelo (n.) ส้มโอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A grapefruit and an alle living inside my head,ส้มโอ มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในหัวผม
With so much weight distributed in front, I'd have sworn she'd topple back to the floor... before she ever got to her knees.ส้มโอคู่หน้า จะทำให้เธอหน้าคว่ำ... ...ก่อนคุกเข่าได้ซะอีก
Found a tumor behind his eyeball big as a grapefruit.เจอก้อนบวมหลังลูกตาเขา ใหญ่ยังกับส้มโอ
Back off! My child, it'd be pretty easy for me to shoot you in the throat, watch you gurgle, while I eat my morning grapefruit.กลับ off! ดูคุณ ไหลโครกในขณะที่ผมกินส้มโอทุกเช้าของฉัน
And then I saw that fake grapefruit in that fake grocery store, and I realized that you were a fake friend.แต่พอผมได้เห็นส้มโอปลอมนั่น ในร้านขายของชำปลอมๆ
I have some grapefruit oil in the car. A few drops works wonders.ผมมีน้ำมันส้มโอในรถ ไม่กี่หยด รับรองหาย
Who carries grapefruit oil in their car?ใครจะบ้าพกน้ำมันส้มโอในรถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส้มโอ
Back to top