ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูญสิ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูญสิ้น*, -สูญสิ้น-

สูญสิ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูญสิ้น (v.) exhaust See also: use up Syn. หมด, ว่างเปล่า, ล่มจม, หมดสิ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
extinct(อิคซฺทิงทฺ') adj. สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมด,ดับลง,ไม่มีอยู่., See also: extinction n.
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
unlive(อันลิฟว') vt. ยกเลิก,เพิกถอน,สละ,ทำให้สูญสิ้น,ขจัดร่องรอย,อยู่ชดเชย, Syn. undo
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dead and buried (idm.) สูญสิ้น See also: หมดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lost hopes and dreams.สูญสิ้นซึ่งความหวังและความใฝ่ฝัน
Lost it all?สูญสิ้นทุกอย่างหรือ ?
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้
So young, and you have lost hope.เธอยังหนุ่ม และสูญสิ้นความหวัง
It would if you realized... everything you ever knew was gone.เกิดแน่ ถ้าคุณรับรู้ว่า ทุกๆสิ่งที่คุณเคยรู้จักได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว
You're feeling premature enlightenment.ต่อเมื่อเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดนั่นแหละ
But his rule is failing and our people lose faith.แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา
I do not know what strength is in my blood but I swear to you, I will not let the White City fall nor our people fail.ข้าไม่รู้ว่ามีความแข้งแกร่งในเลือดของข้าสักแค่ไหน ...แต่ข้าสัญญษต่อเจ้าว่า ข้าจะไม่ให้นครขาวต้องพ่ายแพ้ ...และจะไม่ชาติเราต้องสูญสิ้น
I finally went beyond fear into total insanity.ในที่สุดผมก็เลิกกลัว สติของผมสูญสิ้น
But if Western civilization is finished...เมื่อไหร่ที่อารยธรรมตะวันตกสูญสิ้น...
Manseh high school's Taekwondo history is all gone.ประวัติอันดีในเรื่องเทควันโดของโรงเรียนมันเซต้องมาสูญสิ้นไป
You brought me a reason to live... to me who lost everything.เจ้าคือเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่สำหรับข้า... สำหรับข้าคนที่สูญสิ้นทุกอย่าง
Once outside... the bright sun blinded her and erased her memory.สู่โลกภายนอก แสงแดดจ้าทำให้พระองค์ตาบอด และสูญสิ้นความทรงจำ
Yeah, I am.และเขาจะไม่หยุดจนกว่า ทุกสิ่งที่คุณห่วงใยสูญสิ้นไป
I could lose everything over this.ฉันอาจสูญสิ้นทุกสิ่งเพราะเรื่องนี้
I guess the incredibly strong killer and her partner must have taken it.แต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความไว้ใจสูญสิ้นไป เราจะวิ่งหนีไปไหนเมื่อสิ่งต่างๆ ที่เราเชื่อหายวับไปกับตา?
Otherwise he'll lose all hope.ไม่งั้นเขาจะสูญสิ้นความหวังทั้งหมด
Remember? You were really drunk.และเขาจะไม่หยุดจนกว่า ทุกสิ่งที่คุณห่วงใยสูญสิ้นไป
Sparta will be lost if you Not the rest of the army transmitted.สปาต้าจะสูญสิ้น ถ้าเราไม่ส่งกองหนุนไปช่วย
D their going forth from us, utter destruction."การพรากจากกันไป ดูเหมือนกับเป็นการสูญสิ้น
Then why was it me who was the only one who lost everything?นั่นแหละ ทำไมถึงเป็นฉัน, ใครคือคนเดียวที่จะสูญสิ้นทุกสิ่งไป?
"While the terrible monster himself disintegrated and was no more.""จากนั้น อสุรกายยักษ์ก็สลาย และสูญสิ้นไป
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง
We're gonna lose our restaurant! A guy threatens to kill your son,เราจะสูญสิ้นร้านอาหารของเรา ผู้ชายคนนั้นขู่ฆ่าลูกชายแม่
In hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป
To rescue her from social extinction.ให้ช่วยเธอรอดพ้นการสูญสิ้นไปจากวงสังคม
Just as he did that, the guy suddenly lost his life.แค่เพียงพระองค์ทำแบบนั้น ผู้ชายคนนั้นก็สูญสิ้นชีวิตทันที
We are at the brink.เผ่าพันธ์มนุษย์ใกล้สูญสิ้นแล้ว
No animals have survived, and all the crops are long gone.ไม่มีสัตว์เลี้ยงรอดชีวิต พืชพันธุ์สูญสิ้นไปหมด
I was lost long before the Wall fell.ผมสูญสิ้นทุกอย่างก่อนหน้านั้นแล้ว
There's a warrant for your arrest for failure to appear on a public nudity charge.การนอนอย่างมีความสุขของพวกเขาสูญสิ้นไปเพราะการแร็ปของจองกุก
Bill: Yeah.จริงๆเล้ย การนอนอย่างมีความสุขของพวกเขาสูญสิ้นไปเพราะการแร็ปของจองกุก
Our entire village is gone.หมู่บ้านเราก็สูญสิ้นไปแล้ว
But my father told me, someday someone's gonna have to make a stand.สักวันหนึ่งจะต้องมีผู้สูญสิ้นความอดทน
We simply cannot risk losing everything on the chance you might be right.ง่าย ๆ เราไม่อาจเสี่ยงสูญสิ้นทุกอย่างไปกับโอกาสที่ว่า เจ้าอาจจะพูดถูก
In the old kingdom, vampires nearly drank us to extinction.ในอาณาจักรเดิม พวกแวมไพร์ สูบเลือดพวกเราจนสูญสิ้น
Two years... in a German death camp.2 ปี... .. อยู่ในเยอรมันค่ายแห่งความสูญสิ้น
If we keep heading down the road we're on, with everybody just mixing with everybody, we gingers will cease to exist as a species.ทุกคนยังคงผสมปนเปกัน พวกคนผมสีเหลืองแดง คงต้องสูญสิ้นแน่
I've lost everything I've worked for for some good-for-nothing king!ข้าสูญสิ้นทุกอย่างที่ข้าสร้างมา เพราะพระราชาไม่เอาถ่านอย่างท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูญสิ้น
Back to top