ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดแรงเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดแรงเกิด*, -สุดแรงเกิด-

สุดแรงเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแรงเกิด (adv.) with all one´s might See also: with all one´s energy, with all one´s power, with all one´s strength Syn. สุดกำลัง, เต็มแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Knock it out there, Bobby.สุดแรงเกิดเลย บ๊อบบี้
Just bash the livin' shit out of it.ตีให้สุดแรงเกิดก็แล้วกัน
Strike that ball, Junuh. Don't hold nothin' back. Give it everything.ตีสุดแรงเกิด ไม่ต้องออมมือ
Oh, dude. I'm gonna marital street the fuck out of this,โอ้ เพื่อน ฉันจะเล่นให้สุดแรงเกิด
I need you to pull it really hard.ดึงแรงๆ. ให้สุดแรงเกิด
The sacrifice bunt is a success!การหวดสุดแรงเกิดได้ผลครับ เซฟ!
He's kicking that ball with all his might... he's flying out there.เตะบอลซะสุดแรงเกิด เริงร่าไปนู่นแล้ว
I think you're gonna hit me with it really hard.ฉันคิดว่านายจะหวดมันใส่ฉันสุดแรงเกิด
I want you to hit me as hard as you can.ฉันอยากให้นายต่อยฉันให้สุดแรงเกิดเลย
# All my people in the crowd, let me see you dance ## เหล่าขาแดนซ์ของฉันทั้งหลาย # # เต้นสุดแรงเกิด #
# All my people in the crowd, say let me see you dance ## เหล่าขาแดนซ์ของฉันทั้งหลาย # # เต้นสุดแรงเกิด #
They're constantly pushing the envelope, living and performing on the edge.พวกเขาทำสุดแรงเกิดเสมอ , ใช้ชีวิตและฝึกซ้อม ในยุคนี้.
Aim for the far side. Hit it hard as you can.เล็งไปที่ขอบด้านนอก แล้วโยนให้สุดแรงเกิด
And we hope one 0' them big ass sons-o-bitches bites down on us as hard as he can, so we can rip his ass out of that hole.และหวังให้ไอ้ปลานั่นกัดเราสุดแรงเกิด เราจะได้ดึงมันขึ้นมาจากหลุม
Had them leather straps off that mule, commenced to whupping me like there was no tomorrow.ถอดเชีอกหนังออกจากตัวลา เฆี่ยนฉันสุดแรงเกิด
I over-kicked. I hyper-extended it.ผมเตะแรงไปหน่อย สุดแรงเกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดแรงเกิด
Back to top