ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขสม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขสม*, -สุขสม-

สุขสม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขสม (v.) be happy See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling Ops. ระทมทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No woman has ever left my arms unsatisfied.ไม่มีผู้หญิงคนไหน ผละจากอ้อมกอดผมอย่างไม่สุขสม
May you have happiness and prosperity.ขอให้มีความสุขสมปรารถนา
But don't be gettin' no ideas about sneaking' up in here and hittin' this ass, cos you blew your chance with this fine sister.แต่อย่าได้คิดแอบย่องเข้ามา สนุกสุขสมกับฉันเลยนะ คุณพลาดโอกาสไปแล้ว
Go back to Sanderson and the jungIe-fever thing you got going before I call the cops.กลับไปหาแซนเดอร์สันซะ ไปสุขสมในป่าดิบ ก่อนที่ฉันเรียกตำรวจมา
High tea by the jolly study fire...- ก็แบบ จิบชาอย่างสุขสม
In completely happy and fulfilled relationships?มีความสุขสมบูรณ์แบบและมีสัมพันธุ์ภาพที่ดี
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า
♪ It's a wonderful town ♪ ♪ I love New York ♪#เมืองนี้สุขสมนมนาน ฉันรักนิวยอร์ค#
These dreams were filled with torrid caresses... with passionate kisses... and with soft cries of ecstasy.ความฝันนี้ถูกเติมเต็มด้วยกอดที่เร่าร้อน จูบที่น่าหลงไหล และเสียงครางด้วยความสุขสมเบา ๆ
But something to think about while you're drinking your wine down there, enjoying your brothels--ไม่ใช่เรื่องที่คิด ตอนที่ดื่มด่ำ กับไวน์ที่โน้น หรือสุขสมกับโสเภณี
They were healthy, happy, fit.ทั้งหมดมีความสุขสมบูรณ์,แแข็งแรง,
♪ 'Cause you're knockin' off that piece ♪# เพราะคุณได้กับแม่นั่นจนสุขสม #
♪ Life treats you kind#ชีวิตของเธอจะสุขสม#
We had a fun and fulfilling life until the 2nd year of our undergrad.ชีวิตเรามีความสุขสมใจทุกอย่าง จนกระทั่งขึ้นปีสอง
The gods made that and it delights me.ทวยเทพสรรสร้างสิ่งนั้นและมันทำให้ข้าสุขสม
The gods made this and it delights me.พวยเทพสรรสร้างสิ่งนี้ และมันทำให้ข้าสุขสม
♪ ♪ Is this the start of something wonderful and new?นี่คงถึงคราวได้สุขสมหวังดังใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขสม
Back to top