ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีสวาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีสวาด*, -สีสวาด-

สีสวาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีสวาด (n.) goldish blue grey See also: bluish gray
English-Thai: HOPE Dictionary
roan(โรน) adj. สีสวาด,สีน้ำตาลผสมสีขาว,สีเทาผสมสีอื่น,เกี่ยวกับหนังที่มีสีดังกล่าว n. ม้าที่มีสีดังกล่าว,หนังแกะนิ่มที่ใช้ทำปกหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The roan is the most sure-footed on the moor. She'll see you safely back to town.ม้าสีสวาดวิ่งเร็วที่สุด มันจะพาคุณเข้าเมืองอย่างปลอดภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีสวาด
Back to top