ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาวคนรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาวคนรัก*, -สาวคนรัก-

สาวคนรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาวคนรัก (n.) girlfriend See also: sweetheart Syn. แฟนสาว, คนรัก, คู่รัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
female sweetheart (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. girlfriend
lass (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. female sweetheart, girlfriend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาวคนรัก
Back to top