ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามหาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามหาว*, -สามหาว-

สามหาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามหาว (v.) become brash See also: become rampant Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน, หยาบช้า Ops. สุภาพ, อ่อนโยน
สามหาว (adv.) unscrupulously Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว Ops. สุภาพ, นุ่มนวล
English-Thai: HOPE Dictionary
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
English-Thai: Nontri Dictionary
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've not forgotten about your lazy, insolent ways, or the fact that you called me a "clotpole", but I do have to admit that there was some truth in your accusations against Cedric.ข้ายังไม่ลืมเรื่องความขี้เกียด อวดดี, สามหาว รึเรื่องเที่เจ้า เรียกข้าว่า "ไอ้โง่" ด้วย แต่ว่า... ข้าก็ต้องยอมรับ ที่ว่าเจ้าก็พูดถูกอยู่บ้าง เรื่องที่เจ้ากล่าวหาเซดริก
Think of your men. I beg you.ไม่ว่าท่านจะมีวาจาสามหาว
You may think you're showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I'll feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!คงคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกสินะ แต่ถ้าสามหาวกับข้าอีกล่ะก็ จะตัดลิ้นเจ้าให้หมากินซะเลย เจ้ามันสอดไม่เข้าเรื่อง เจ้าลูกหมา!
Don't you ever swear at me, you yellow puddle of immigrant piss or I'll drown you in it.อย่ามาพูดสามหาวกับชั้นน่ะ ไอ้ต่างด้าวจอมขี้ขลาด ไม่เช่นนั้น ชั้นจะฝังแกซะ
You can't talk to me like that.คุณจะมาสามหาวกับผมอย่างนั้นไม่ได้
Give me a break, you old greaser!พูดจาสามหาวนะ ไอ้มันหมี!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามหาว
Back to top