ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สหภาพโซเวียต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สหภาพโซเวียต*, -สหภาพโซเวียต-

สหภาพโซเวียต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สหภาพโซเวียต (n.) Union of Soviet Syn. โซเวียต
English-Thai: HOPE Dictionary
uzbekistan(อูซเบค'คินแทน,-ทาน) n. ชื่อรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ในตอนใต้ของเอเชียกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
Union of Soviet Socialist Republics (n.) สหภาพโซเวียต (อดีต) See also: สหภาพโซเวียต มีตัวย่อว่า USSR
USSR (n.) คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was China, the Soviet Union, the peace settlement in Vietnam.เช่นเรื่องจีน สหภาพโซเวียต การสร้างสันติภาพในเวียดนาม
To stop them, the Soviet Union has sent their bravest to fight for democracy on the battlefield with a message of death to the fascists.เพื่อหยุดยั้งพวกเขา สหภาพโซเวียต ได้ส่งผู้กล้าที่สุดมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในสมรภูมิ เพื่อส่งสัญญาณ แห่งความตายไปสู่พวกฟาสซิสต์
Supplies are generously provided by the Soviet Union.สหภาพโซเวียตช่วยอนุเคราะห์เสบียงให้
The Soviet Union reacted by terming itสหภาพโซเวียตโต้จากแหล่งข่าวว่า
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม
We're inside the Soviet union.- เราอยู่ในสหภาพโซเวียตนะ
It'ssoul finger by the bar-kays.- พวกนั้นโดนสอบสวนแน่ หน่วย ICBM สหภาพโซเวียต
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที
The president must know that this attack was not initiated by the Soviet union.ประธานาธิบดีต้องรับทราบ ว่าการโจมตีครั้งนี้ สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม
In spite of glasnost, my friend's novel cannot yet be published... in the Soviet Union.ทั้งๆที่มีการ glasnost นวนิยายของเพื่อนของฉันยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ... ในสหภาพโซเวียต
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์
Which is about the time your visits to the Soviet Union became pretty regular.ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเวลาการเข้าชมของคุณไปยังสหภาพโซเวียตกลายเป็นปกติสวย
I am operating on behalf of the Soviet Union.ฉันกำลังปฏิบัติการในนามของสหภาพโซเวียต
Barley buys Soviet books. He's keeping his cover in trim.ข้าวบาร์เลย์ซื้อหนังสือของสหภาพโซเวียต เขารักษาปกของเขาในการตัดแต่ง
A great loss to the Soviet scientific community.การสูญเสียที่ดีในชุมชนวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต
There were two rivers in central Asia that were used by the former Soviet Union for irrigating cotton fields unwiseIy.มีแม่น้ำ 2 สายในเอเชียกลาง ที่อดีตสหภาพโซเวียตเคยใช้ เพื่อการชลประทานสำหรับไร่ฝ้ายโดยไม่ยั้งคิด
You know, in the Soviet Union, ordering scientists to change their studies to conform with the ideology... I've seen scientists who were persecuted,คุณรู้ไหม ในสหภาพโซเวียต การสั่งนักวิทยาศาสตร์ ให้เปลี่ยนผลการศึกษาให้สอดคล้องกับลัทธิ... ผมได้เห็นนักวิทยาศาสตร์
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น
Prior to 1981, the Ilizarov apparatus was used exclusively in the Soviet Union.ก่อนปี 1981 เครื่องมือของ อิลิซารอฟ เคยถูกใช้ในสหภาพโซเวียต
It's from before the Soviet Union broke up.ตั้งแต่ก่อนสหภาพโซเวียตแตกอีกหน่ะ
The United States' lack of action in Eastern Europe proves that the Soviet Union's aggression at the Afghan border will not be opposed publicly by the United States.ความอ่อนปฏิบัติการณ์ในยุโรปตะวันออก ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ความแข็งกร้าวของ สหภาพโซเวียตที่ชายแดนอัฟกัน ไม่ได้รับการตอบโต้สู่สาธารณะชน โดยสหรัฐฯ
The Soviet Union continued its recent series of military exercises conducting a bomb test today in the Bering Sea just 1500 miles off the southern coast of Alaska.ประเด็นคือ สหภาพโซเวียตได้ทำการ ซ้อมรบอย่างต่อเนื่องหลายชุด รวมทั้งวันนี้ได้มีการทดสอบทิ้งระเบิด ที่ทะเลแบริ่ง ห่างจากชายฝั่งทางใต้ ของอลาสก้าไปเพียง 1500 ไมล์เท่านั้น
Well, it hasn't stopped the Soviet Union from stockpiling record amounts of nuclear weapons.เดี๊ยนว่า, มีดร.แมนฮัตตันอยู่ ก็ไม่เห็นทำให้สหภาพโซเวียต หยุดสะสมอาวุธนิวเคลียร์เลย
If the United States and Soviet Union engage in all-out war the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons particles which travel backward through what you perceive as time therefore obscuring my vision of the present.เมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียต เปิดศึกแบบเทหมดหน้าตัก... ...คลื่นจากแรงระเบิด จะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสง ...จะมีประจุที่วิ่งย้อนศร ผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลา...
Alec became the first success of the new program and a hero of the Soviet Union.อเล็ค กลายเป็นผู้ประสบผลสำเร็จคนแรกของโครงการนี้ และเป็นวีรชนของชาวสหภาพโซเวียต
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต
"represents an unprecedented threat to the people of the Soviet Union,"แสดงให้เห็นถึงการคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อประชาชนของสหภาพโซเวียต
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile crossing the embargo line that surrounds Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union...แหล่งข่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถือว่าการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ จากประเทศคิวบาเข้าสู่ประเทศใดก็ตาม เป็นการโจมตีโดยสหภาพโซเวียต ไม่ใช่อเมริกา
Capital city Tbilisi, and former member of the Soviet Union.และเคยเป็นประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียต
Western authorities were hunting him, so he ran to hide in the Soviet Union.พวกที่มีอำนาจหน้าที่ของฝั่งตะวันตก ตามล่าเขา เขาก็เลยไปกบดานอยู่ในสหภาพโซเวียต
So then you fled to the Soviet Union.แล้วคุณก็เลยหนีไปที่สหภาพโซเวียตกับเขา
For 74 years, the might of Soviet socialism was so great it split the world along Eastern and Western lines.74 ปีมาแล้ว ที่มหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียต ได้แบ่งแยกดินแดนโลกระหว่างตะวันออกและตะวันตกออกจากกัน
One by one, the various countries which had supported the Soviet Union began splitting away, declaring their independence.เหล่านานาประเทศ ที่เคยสนับสนุนสหภาพโซเวียต เริ่มตีตัวออกห่าง พวกเขาเริ่มที่จะประกาศอิสรภาพตนเอง
Baby girl, I have loved you ever since there was a Soviet unionยาหยี ผมรักคุณตั้งแต่สมัยที่ยังมีสหภาพโซเวียต
They asked him to develop a nonnuclear military strategy that would bring down the Soviet Union.ทางการขอให้เขาพัฒนา กลยุทธ์ทางการทหาร ที่จะนำมาลง สหภาพโซเวียต
Langley thinks she may have been a former KGB sleeper set adrift when the Soviet Union broke up.แลงลีย์คิดว่าเธออาจจะ อดีตสาบลับของKGB ซึ่งแยกตัว ตอนสหภาพโซเวียตล่มสลาย
Telling you that I was some sort of a monster... who once wanted to destroy the Soviet empire.บอกคุณว่าฉันคือ บางจัดเรียงของมอนสเตอร์ ... ที่เคยอยากจะ ทำลายสหภาพโซเวียต.
Look at the godless Soviet Union and their relentless march across Eastern Europe.ดูสหภาพโซเวียตที่ยาตราเข้ายุโรปตะวันออกสิ
Fischer today was supposed to be in Reykjavik, Iceland to start playing Boris Spassky of the Soviet Union in what promises to be the Super Bowl of the chess world, if it ever comes off, and that's a big if.ฟิสเชอร์ต้องไปไอซ์แลนด์วันนี้ เพื่อเริ่มแข่งกับสแปสกี้แห่งสหภาพโซเวียต ในเกมหมากรุกที่เทียบเท่าซูเปอร์โบว์ล ถ้าได้มีการแข่งจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สหภาพโซเวียต
Back to top