ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สว่าง*, -สว่าง-

สวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can even leave it lying in the sun on a hot day, and it won't go runny.สามารถที่สวางไม่กลางแดด ในวันที่ร้อนดดยไม่ละลาย
My daughters, you know when Columbus proposed his journey to discover the New World everybody said that was unrealistic.ลูกๆทั้งคู่ รู้มั้ยว่า... ...ในตอนที่โคลัมบัสวางแผนที่จะออกเดินทาง เพื่อตามหาโลกใหม่... ...ทุกคนต่างพูดว่า..
Matos, put it down. You too, Ray.มาทอสวางปืนลง นายด้วยเรย์
It's big and impressive - and it is a really bright light.มันใหญ่ดีเนาะ ดูน่าทึ่งดี ไฟมันก็... สวางมาก
You had Gaius drug me.ท่านให้ไกอัสวางยาข้า
But you and Jas have been planning this for months.แต่ลูกกับแจ๊สวางแผน กันมาเป็นเดือนแล้วนี่
We can see that New Zealand were looking to try and stretch the game to the left to Jonah Lomu, and give him some time and space.เราจะเห็นได้ว่าทางนิวซีแลนด์.. พยายามหาโอกาสวางทรัย.. และหาโอกาสดึงเกมไปทางปีกซ้ายที่มีโลมู..
Oedipus set into motion the very events he wanted to avoid.เอดิปุสวางแผนการณ์ุทุกอย่าง ที่เขาพยายามหลีกเลี่ยง
Should I not worry that Gus plans to murder me at the first chance he gets?ฉันไม่ต้องเป็นกังวล เรื่องกัสวางแผนจะฆ่าฉันทิ้ง เขาให้โอกาสเขาชิงฆ่าทิ้งก่อนงั้นเหรอ
There's no way of knowing how many of our peopleไม่มีทางรู้ว่า โธมัสวางแผน
Has he been able to find out anything that can help locate Thomas or at least figure out what the hell he's planning?เขาเจออะไรรึยัง ที่ระบุได้ว่าโธมัสอยู่ไหน หรืออย่างน้อยรู้รึยังว่าโธมัสวางแผนอะไร?
I know you believe Jarvis poisoned Martinez, but without evidence, we can't act on that knowledge.ผมรู้ ว่าคุณเชื่อว่าจาวิสวางยามาร์ติเนซ แต่ถ้าไม่มีหลักฐาน เราจะยึดติดไม่ได้
Well, have them reinterview the witnesses and find us someone that saw Haynes put that backpack down.ผมจะให้พวกเขา สอบสวนพยานอีกครั้ง และหาดูว่ามีใครเห็น เฮนเนสวางเป้ตรงจุดนั้นบ้าง
Naberius has been planning this for centuries.นาเบเรียสวางแผนไว้ นานหลายศตวรรษ
When Orion was killed by the sting of a scorpion,ซุสวางเขาไว้ในท้องฟ้าที่เขา จะกลับมาแสวงหาของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สว่าง
Back to top