ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สร้างปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สร้างปัญหา*, -สร้างปัญหา-

สร้างปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สร้างปัญหา (v.) make trouble Syn. ก่อปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
make waves (idm.) สร้างปัญหา See also: ก่อปัญหา, ทำให้ยุ่งยาก
kick up a dust (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง Syn. kick up a fuss
kick up a fuss (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง
kick up a noise (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง Syn. kick up a dust
kick up a row (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง
kick up shindy (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง
kick up stink (idm.) สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำเสียงดัง
leave it out (idm.) อย่าสร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: หยุดก่อปัญหา
nuisance value (n.) สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
You're gonna get me in troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I didn't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damon said something, didn't he?เขาชอบเล่นเกมส์และ สร้างปัญหา เฮเลน่า
Well, getting in trouble might be the only wayสร้างปัญหาอาจจะเป็นทางเดียว
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา.
You'll cause a lot of trouble. Our position is--คุณจะสร้างปัญหาใหญ่นะ เราเป็น
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย
Especially if you caused a good deal of trouble.โดยเฉพาะถ้าคุณสร้างปัญหามากมาย
We do not seek conflict.เราไม่ได้มาสร้างปัญหา
Which is better than making trouble where it matters.ซึ่งดีกว่าไปสร้างปัญหา
Listen to your Teacher's teachings and don't create any trouble.ตั้งใจฟังคำสอนของอาจารย์ อย่าสร้างปัญหาล่ะ.
(GRUNTING) I just figured why you give me so much trouble. (GROANING)ข้าเพิ่งรู้สึกว่า ทำไมเจ้าสร้างปัญหาให้ข้าอย่างมาก
Well, you give him some trouble.งั้นแกก็สร้างปัญหาให้มันบ้างสิ
ROSS: Look, I don't wanna make any trouble, okay?คือ นี่คุณ นี่ผมไม่อยากสร้างปัญหานะ
I'll sit in my library, in my nightcap and powdering gown, and I'll give as much trouble as I can.พ่อจะนั่งอยู่ในห้องสมุดในชุดนอนและหมวกใส่นอน แล้วพ่อก็จะสร้างปัญหาให้มากเท่าที่จะทำได้
My apologies, Director. He won't trouble you any further.ผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผุ้อำนวยการ เราคงจะไม่สร้างปัญหาให้อีกต่อไปแล้วหละครับ
We will not be a trouble. We'll be leaving here by nightfall.เราจะไม่สร้างปัญหาแน่ ค่ำ ๆ เราจะไปจากที่นี่
They are all trouble makersพวกเขาทั้งหมดเป็นตัวสร้างปัญหา
Sorceress twins are just a recipe for troubleแม่มดฝาแฝดที่สร้างปัญหา
I've got enough problems with Nell without adding more to the mix.แค่ฉันคนเดียวก็สร้างปัญหาให้น้าเนลมากพอแล้ว อย่าเอาเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมอีกเลย
I have nothing to say in my defence. I did a terrible thing. A terrible thing.ฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัว ฉันสร้างปัญหาเอง ปัญหาที่แย่มากๆ
She's nothing but trouble.หล่อนมีแต่จะสร้างปัญหา
He's only causing more trouble staying in school...เขาจะสร้างปัญหา ก็เมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น
We wanted Saddam to really create problemsอยากให้ซัดดัมสร้างปัญหาเสียจริง ๆ
Have you got a card?- มี ไม่ใช่จะสร้างปัญหานะครับ
We don't want to make trouble.พวกเราก็ไม่อยากจะสร้างปัญหา
She flew all the way here to cause troubles?เธอบินมาถึงที่นี่ มาเพื่อสร้างปัญหาเลยเหรอ ?
Do you have any idea what trouble you put me in?คุณรู้มั้ยว่าคุณสร้างปัญหา และความเดือนร้อนกับผมแค่ไหน ?
It's not a math problem Why is this giving me a troubleมันไม่ใช่ปัญหาคณิตศาสตร์นะ ทำไมมันสร้างปัญหาให้ฉันนะ
Be careful with her She gave me a hard time last yearระวังเธอด้วยนะ ปีที่แล้วเธอสร้างปัญหาให้ฉัน
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้
Hey, Coop. This guy giving you any trouble?ว่าไง คูป หมอนี่สร้างปัญหาอะไรให้นายไหม
Yes. You'll be driving him crazy again in no time.- ค่ะ อีกไม่นานคุณก็จะสร้างปัญหาให้เข้าได้อีก
But I'm reluctant to fish around and cause problems for everybody.แต่ผมก็รู้สึกอึดอัดที่จะทำ เมื่อมันเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนอื่น
Is there no problem about me having to die as an innocent bystander?ทั้งที่ฉันไม่เคยสร้างปัญหาอะไร จนมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตอย่างไม่รู้ตัว
Since you have so much trouble with the band... perhaps you should make friends with them.เพราะคุณสร้างปัญหามากมายให้กับวง บางทีคุณน่าจะไปเป็นเพื่อนกับพวกเค้านะ
I can't remember how many times I put Linder in solitary for causing trouble with us.ฉันจำไม่ได้ว่าต้องจับลินเดอร์ เข้าห้องขังเดี่ยวไม่รู้ต่อกี่ครั้ง เพราะเขาสร้างปัญหา
Has he threatened you?เขาสร้างปัญหาให้นายเหรอ ?
Is this the place for you to create trouble? !คุณคงไม่สร้างปัญหาให้ที่นี่ใช่ไหม?
I won't have to take care of a trouble-maker.ฉันไม่ต้องคอยดูแลพวกสร้างปัญหาอีกแล้ว
Whoever's children they are, they seem as though they cause trouble for them.เด็กพวกไหนกันนะ,ทำอะไรไม่รู้จักคิด เอาแต่สร้างปัญหา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สร้างปัญหา
Back to top