ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบตา*, -สบตา-

สบตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบตา (v.) make eye contact See also: meet someone´s eyes, look someone in the eyes Syn. มองตา, จ้องตา
English-Thai: HOPE Dictionary
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strong eye contact. Implied intimacy. You'll make your quotas.สบตา ตีสนิท น่าจะขายเก่ง
Make eye contact, shake his hand, and act as if you were strangers.สบตา และจับมือกับเขา และแสดงเหมือนกับว่าคุณคือคนแปลกหน้า
Cheers. Look in the eyes. Look in the eyes, everybody.สบตากันหน่อย ทุกคน สบตากัน
Eye contact with a scene partner is incredibly distracting.สบตากับผู้ร่วมฉาก มันจะทำให้วอกแวก
At first sight marks one's destiny.สบตาแรกเป็นผู้เห็นชัด..
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye!เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา
Do you think because you batted your eyes at Truman once. -คิดรึว่า แค่สบตาเขาครั้งหนึ่ง ให้ท่าเขา
They're sitting quietly eyes closed.พวกเขานั่งเงียบกันจัง เราสบตากัน
... whenBenandIactuallymade real eye contact.... ตอนที่เบนกับฉัน สบตากันจริง ๆ
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด
Capable of living for hundreds of years instant death awaits any who meet this giant serpent's eye.ผู้ใดสบตาเจ้างูยักษ์นี้ จะล้มตายฉับพลัน
But if it kills by looking people in the eye, why is it no one's dead?แต่ถ้าหากมันฆ่าโดยวิธีสบตาคน ทำไมไม่มีใครตาย
Because no one did look it in the eye.ก็เพราะไม่มีใครสบตามันน่ะซิ
Nick got the full blast of it. But he's a ghost, he couldn't die again.นิกสบตามันอย่างเต็มที่ แต่เขาเป็นผี ไม่สามารถตายได้อีก
Too Lost In You) You look into my eyesเพลงทู ลอสท์ อิน ยู) คุณมาสบตาฉัน
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์
* Just by looking at her * his face turns red* แค่เพียงได้มองสบตากับเธอ * ใบหน้าของเขาก็แดงซ่าน
He can be intimidating. Look him in the eye.อาจจะดูดุๆ คอยสบตาเขาไว้ละกัน
Oh, and Scofield, just a heads up-- don't make eye contact with him.สกอฟิลด์ ! เงยหน้าไว้ แต่อย่าสบตามันล่ะ
First, do not have eye contact, do not cut into her conversations.ข้อแรก ห้ามสบตา ห้ามขัดบทสนทนา
I knew that from the moment I first laid eyes on her.ฉันรับรู้ในขณะนั้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตากับเธอ
I don't wanna see any eye contact.ผมไม่อยากจะสบตากับใคร
Hence the 20-foot jackal staring at you. Don't make eye contact.อีกอย่าง หมาในสูง 20 ฟุตกำลังจ้องนาย อย่าไปสบตามัน
How about we just make eye contact for five seconds?หรือจะสบตากันสักแค่ 5 วินาทีก็ได้
You see, eye contact is a very powerful gauge.คืองี้ การสบตาเป็นเครื่องวัดที่มีอำนาจมาก
I need someone, perhaps who has never found love, who could look death straight in the eyeball.ข้าต้องการใครสักคน ใครที่ไม่เจอความรัก คนที่จะสบตากับความตาย เยี่ยงวีรบุรุษ
You know, he couldn't look me in the eye.นายรู้้มั้ย\ เขาไม่สามารถสบตาผมได้
Burning eyes, all of which you are experiencing right now.สบตา ทั้งหมดนี้ คุณจะได้เผชิญในตอนนี้
I haven't touched her. Okay?ผมแค่สบตาเธอเท่านั้น
Looking into the light hurts my eyes.หันไปทางแสงแล้วผมจะแสบตา
I saw this exact same Transformation When adam left the station,เขาไม่ใช่คนมั่นใจขนาดนั้น เขาไม่ค่อยสบตา
It's not the burning in your eyes or the way The slushie drips all the way into your underpants.ไม่ใช่ที่แสบตา หรือตอนน้ำแข็ง ไหลเข้าไปในกางเกงใน
Don't make eye contact. That's the wacko from the elevator.อย่าสบตาเธอนะ นั่นคนบ้าจากที่ลิฟท์
Well, but this year, I told them we'd be here, and they all seemed pretty excited about it, except for that guy on six who never makes eye contact.อืม ถ้างั้นปีนี้ ผมจะบอกพวกเขาว่าเราจะอยู่ที่นี่ แล้วพวกเค้าก็ดูเหมือน ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับมัน ยกเว้นแต่คนที่ชั้นหก ที่ไม่เคยแม้แต่จะสบตา
And i am making eye contact,และฉันก็กำลังสบตาสื่อสารคุณ
He's looking. Don't make eye contact. He's kind of temperamental.เขามองอยู่ อย่าไปสบตา เขาอารมณ์เสียง่าย
I stepped out, and she saw me, and she's just lookin' right... right in my eyes.ฉันเดินตรงเข้าไป เธอเห็นฉันแล้วมองสบตา...
And I was lookin' her right in her eyes, and...แบบสบตากัน มองประสานสายตา และ...
How come you never look me in the eye?ทำไมคุณไม่ยอมสบตาฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบตา
Back to top