ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนามมวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนามมวย*, -สนามมวย-

สนามมวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที, สนามแข่งมวย
English-Thai: HOPE Dictionary
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's attack themที่นี่ไม่ใช่สนามมวยน่ะ กลับเข้าบังเกอร์ทุกคน
I'm still disappointed about what happened at the ring.ผมรู้สึกผิดหวังในตัวคุณจริงๆ เรื่องตอนที่เกิดที่สนามมวยน่ะ
Pretty freaky-deaky, huh? JEFF: Annie, no.แอนนี่ ฉันหมายถึงสาวริงไซด์ที่สนามมวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนามมวย
Back to top