ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศาสนาเชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศาสนาเชน*, -ศาสนาเชน-

ศาสนาเชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาสนาเชน (n.) Jainism See also: religion of India Syn. ชิน, ไชนะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jainismศาสนาเชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Jainism (n.) ศาสนาเชนในอินเดีย See also: ศาสนาชิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศาสนาเชน
Back to top