ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางตลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางตลาด*, -วางตลาด-

วางตลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางตลาด (v.) market See also: be/ put on sale Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
merchantable(เมอ'เชินทะเบิล) adj. วางตลาดได้,นำออกขายได้
English-Thai: Nontri Dictionary
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
debut (n.) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า Syn. first step introduction
first step introduction (n.) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's say Larry Bird's gonna score ten points in the first quarter.เราสามารถวางตลาด บนแผงหนังสือการ์ตูนได้
Women in love with rotten guys.คือเรื่องใหม่ของเธอที่เพิ่งวางตลาด หญิงรักชายเลว
You can taste the old, can't you? Statewide marketing begins next month.คุณสามารถลิ้มรสความเก่าได้ใช่มั้ย จะวางตลาดในเดือนหน้า
The federal government basically rubber stamped it before they put it on the marketplace.รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ ก่อนออกวางตลาด
Don't you know? It's Cola, just on the market, try itไม่รู้จักรึไง โคล่าไงเล่า เพิ่งวางตลาด ลองหน่อยมั้ย
Brand new Jordans. Not even out yet.ของจอร์แดน ใหม่ถอดด้าม ยังไม่ออกวางตลาดเลย
What'd I tell you?อย่างที่บอก พอเพลงนี้วางตลาดเมื่อไหร่
They got 3-D coming out, like, any day now.พวกเขาผลิต 3-D ออกมาด้วย ดูเหมือนจะวางตลาดขายเร็วๆนี้ด้วย
Yes, I helped advertise what companies decided to market.ก็ใช่ ฉันช่วยด้านโฆษณาถึงสิ่งที่ บริษัทตัดสินใจจะเอาออกวางตลาด
I also have a first-press 78 of "dark was the night, cold was the ground."ผมยังมีแผ่นเสียง วางตลาดครั้งแรกในปี 78 ที่ชื่อ "ความมืดคือกลางคืน ความหนาวเหน็บคือพื้นดิน"
Where the hell did you find a first-press 78?นายไปหาแผ่นเสียง วางตลาดครั้งแรกปี 78 มาจากไหน?
They've had clinical trials and it's FDA approved.ไม่นะ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม จะวางตลาดปีหน้าแล้ว
By the time PV puts a drug on the market, they've invested a billion dollars in it.กว่าที่พีแอนด์วีจะวางตลาดยาสักตัว พวกเขาก็ต้องลงทุนเป็นพันล้านดอลล่าร์
Charles Kettering of General Motors found that tetraethyl lead could be marketed as an anti-knock additive to gasoline.พบว่าสารตะกั่ว เทระเอทิล อาจจะมีการวางตลาด เป็นป้องกันเคาะสารเติมแต่ง กับน้ำมันเบนซิน

วางตลาด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางตลาด
Back to top