ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วันพรุ่งนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วันพรุ่งนี้*, -วันพรุ่งนี้-

วันพรุ่งนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันพรุ่งนี้ (n.) tomorrow See also: next day, following day Syn. วันพรุ่ง, วันรุ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
to-morrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
tomorrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที
We're still on for tomorrow, right?เรา ยังคงอยู่ใน วันพรุ่งนี้ ใช่ไหม
If Mr. Puckerman doesn't find a suitable alternative for his community service by tomorrow, his probation will be revoked, and he'll have to go back to the Mondale School for the Boys.หากนายพัคเกอร์แมน ไม่พบทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อบริการชุมชนของเขา วันพรุ่งนี้ การคุมประพฤติของเขาจะถูกเพิกถอน
...to the Pacific for our next report, where it would appears to be a small cluster of meteors is predicted to enter our atmosphere sometimes in the early hours of tomorrow morning.มีรายงานว่า จะมีสะเก็ดดาวตก... จะมาถึงชั้นบรรยากาศ วันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดการว่าอาจจะตกมาเป็นจำนวนมากนอกชายฝั่ง มหาสมุทร แปซิฟิก และเราคาดว่า..
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ
So, tomorrow, at Sue's insistence, I will be teaching a Master class in acting for anyone who's interested in becoming successful in the business like me.ดังนั้น วันพรุ่งนี้ จากการเรียกร้องของซู ผมจะสอนแอ๊คติ้งให้กับคนที่สนใจในการ ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงเเบบผม
The hockey team is having their awards dinner at the boathouse tomorrow, and I need extra servers.ทีมฮอกกี้กำลังจะมีปาร์ตี้ฉลองรางวัลที่ได้รับมา ที่โรงเก็บเรือ วันพรุ่งนี้ และฉันต้องการเด็กเสริฟเพิ่ม
Last I heard, it was with Federal Agent McGowen, who's leaving for Washington, D.C. tomorrow to present everything he's found to a federal judge.ล่าที่สุดผมได้ยินมา มันอยู่กับเจ้าหน้าที่แมคโกเว่น คนที่จะออกเดินทาง ไปวอชิงตัน ดี.ซี. วันพรุ่งนี้ เพื่อนำเสนอทุกอย่างที่เขาพบ ให้กับผู้พิพากษา
25 compound bows will be arriving on tomorrow's supply plane.คันธนู 25 อัน กำลังจะมาถึง วันพรุ่งนี้ โดยเครื่องบินลำเลียง
Just because he's not in my arms today... doesn't mean he won't be here tomorrow as well.ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่อยู่ใน วันพรุ่งนี้ เหมือนกัน
"since you'll probably die tomorrow, you old whore?เพราะแกอาจจะตาย วันพรุ่งนี้ นังโสเฒ่า
Tomorrow, we fight in your name, Sire, for freedom and justice in this land.วันพรุ่งนี้ ,เราจะต่อสู้ในนามของท่าน ฝ่าบาท เพื่ออิสรภาพและความยุติธรรมในแผ่นดินนี้
Tomorrow. I'm really excited.วันพรุ่งนี้ \ ฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆ
By tomorrow, come up with seven valid reasons why you should be re-hired.วันพรุ่งนี้ มานี่พร้อมกับเหตุผล 7 ข้อว่าทำไมฉันควรที่จะจ้างเธออีก
By tomorrow the boys won't be able to breathe air.วันพรุ่งนี้ เด็ก จะไม่สามารถหายใจอากาศได้
Midnight Beijing time.วันพรุ่งนี้ เวลา เที่ยงคืนของกรุงปักกิ่ง
Go to the hospital your aunt went to and get a definite examination.วันพรุ่งนี้ แกไปโรงพยาบาลกับป้าแก และก็ไปตรวจให้ละเอียด
Give me till tomorrow.วันพรุ่งนี้ค่อยบอกก็แล้วกัน.
Tomorrow promises further punishment.วันพรุ่งนี้คือการทรมานกันตอไป
Tomorrow is d-day--the day we catch up to the flash-forwards.วันพรุ่งนี้คือวันดีเดย์... ที่พวกเราได้เห็นภาพอนาคต
Is it gonna be Halloween again tomorrow?วันพรุ่งนี้จะมีฮาโลวีน อีกหนมั้ย?
Someone is coming from Hong Kong tomorrow.วันพรุ่งนี้จะมีใครบางคนมาจากฮ่องกง
Tomorrow can be whatever we want it to be.วันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็ได้ ที่เราอยากให้เป็น
And tomorrow's my night off, and I know you're off, too, and I was just wondering if there's any chance you're... free tomorrow night?วันพรุ่งนี้ฉันหยุดค่ะ แล้วฉันรู้ว่าคุณก็หยุดด้วย ฉันแค่สงสัยว่า มีโอกาสไหมที่คุณจะ... ว่างคืนพรุ่งนี้?
Is there only tomorrow afternoon?วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย ๆ ใช่ไหม?
Tomorrow the US President will be at the embassy, as part of an official state visit.วันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีอเมริกาจะมาที่สถานฑูตนั่น ในการเยี่ยมเยียนประเทศอย่างเป็นทางการ
I'm having a birthday party tomorrow.วันพรุ่งนี้ผมจะจัดงานวันเกิด
Tomorrow, I recommend you take your doubts for a walk around Rome.วันพรุ่งนี้พ่อขอแนะนำให้คุณ พกความสงสัยไปเดินรอบกรุงโรม
And the next afternoon I have free, we'll bust offวันพรุ่งนี้พ่อว่างตอนบ่าย แล้วเราจะไป
Long day tomorrow, Adrian.วันพรุ่งนี้อีกยาวนาน เอเดรียน
When the warrant comes out tomorrow, we'll charge into GML Korea and I'm going turn everything upside down.วันพรุ่งนี้เมื่อหมายค้นออกมา ฉันจะต้องไปที่GMLเกาหลีเพื่อตรวจค้น และจับกุมคนพวกนั้นให้ได้
Tomorrow we're headed out to the front, some beach near Rome. Anzio?วันพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปชายฝั่งซักแห่งใกล้โรม อันซิโอ้?
We'll go out on the boat again tomorrow.วันพรุ่งนี้เราจะออกเรือกันอีก
Tomorrow, at midday, the world as you know it, will end.วันพรุ่งนี้ในตอนเที่ยง โลกที่คุณรู้จักจะจบสิ้น
Nobody's tomorrow is guaranteed.วันพรุ่งนี้ไม่มีใครรับประกันได้
The Venus of Today and the Thinker of Tomorrow.วีนัส ของวันนี้ และ ทิคเคอร์ ของวันพรุ่งนี้
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้
And Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน.
If the Senate confirms him tomorrow, he'll be here in a couple of weeks.{\cHFFFFFF}หากวุฒิสภายืนยันเขาในวันพรุ่งนี้ เขาจะอยู่ที่นี่ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
But... a new American ambassador is coming tomorrow,{\cHFFFFFF}แต่... {\cHFFFFFF}ทูตอเมริกันใหม่ จะมาในวันพรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วันพรุ่งนี้
Back to top