ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วอดวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วอดวาย*, -วอดวาย-

วอดวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วอดวาย (v.) be razed to the ground See also: be burnt down, be ruined, be destroyed, go to the dogs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now it is gone. Everything inside it is gone.ตอนนี้มันวอดวายไปหมดแล้ว
I might as well burn down my garage right now!อู่ของผมต้องโดนเผาวอดวายตอนนี้เลย
We did not leave the front door unlocked, and the toaster is not gonna burn the house down.เราไม่เคยลืมล็อคกุญแจ ประตูหน้าบ้านเลย และเตาปิ้งขนมปัง จะไม่เผาบ้านวอดวาย
Our republic has been bastardized and royally screwed up thanks to you jackasses.สาธารณรัฐของเราถูกย่ำยี และฉิบหายวอดวายสุด ก็เพราะแก ไอ้งั่ง
In our top story tonight, it's been 24 hours since the Burbank Buy More burned to the ground, and the police have had no luck in apprehending the two lead suspects.ในเรื่องล่าสุดของพวกเรา คืนนี้ มันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ต้องแต่บายมอร์ เบอร์แบง ถึงเผาวอดวายลงกับพื้น
Or way before that, when dragons burned whole cities to the ground?หรือนานก่อนหน้านั้นอีกที่พวกมังกร เผาเมืองให้วอดวายเหลือแต่เถ้า
Before you get absolutely ruined, stop what you're doing immediately.ก่อนที่พี่จะพินาศวอดวายไปหมด พี่ต้องหยุดทำเรื่องที่ทำทันที
I'll give you two days to get your head straight. Then it's all going up in a blaze of glory.ฉันจะให้คุณ 2 วัน ไปสงบสติอารมณ์ จากนั้นทุกอย่างก็จะวอดวาย
The lords of Westeros want to burn the countryside.บรรดาลอร์ดแห่งเวสเตอรอสอยากจะ เผาบ้านเมืองให้วอดวาย
My father's camera store was looted, burned to the ground.ร้านกล้องของพ่อผมถูกปล้น ถูกเผาวอดวายลงบนพื้นดิน
You couldn't save the day... without making a mess.ว่านายคงจะช่วยใครเค้า โดยที่ไม่ทำให้อะไรมันพังวอดวายไม่ได้หรอก
Every direct confrontation has ended in absolute, unmitigated disaster.ทุกครั้งที่เผชิญหน้าจบลงด้วยความวอดวาย
I will burn their cities to the ground if they touch her.ข้าจะเผาเมืองมันให้วอดวาย หากเกิดอะไรขึ้นกับนาง
Every angel was forced to choose the holiness of heaven or the chaos that roiled outside.เทพทุกองค์ถูกบีบให้เลือกข้าง ความศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ หรือกลียุคที่วอดวายอยู่ข้างนอก
No, no, that's chaos, not calamity, Miss Brown.มันคือวุ่นวาย ไม่ใช่วอดวาย ถ้าเธอดูไม่ออก
He burned my house down.มันเผาบ้านผมจนวอดวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วอดวาย
Back to top