ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้ำเส้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้ำเส้น*, -ล้ำเส้น-

ล้ำเส้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้ำเส้น (v.) overstep See also: cross the line
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really don't want to overstep my boundaries here, but I really need your help.ผมไม่อยากจะ ล้ำเส้น แต่ผมต้องการให้คุณช่วยจริงๆ
You come across anything like that?คุณกำลัง ล้ำเส้น เกี่ยวกับมัน
Crossing that line is why I won't help you get your powers.ล้ำเส้นไปแล้ว เพราะอย่างนี้ฉันถึงไม่ช่วยให้ พลังคุณคืนมา
Oh, I am sorry, sir. I didn't mean to overstep my bounds. You say that.ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจล้ำเส้น ท่านพูด
If you guys are coloring outside the lines, I can help.ถ้าพวกนายไปเผลอล้ำเส้น ฉันช่วยนายได้
All right, that's enough, okay! You crossed the line.เฮ้ย พอแล้วนะ นายล้ำเส้นไปแล้วนะ
All right, that's enough, okay! You crossed the line.เฮ้ย พอแล้วนะเว่ย แกล้ำเส้นไปแล้ว
If you put another toe out of line we'll bring you straight home!ถ้าขืนแกยื่นนิ้วเท้า ล้ำเส้นอีกนิ้วเดียว เราจะเอาตัวแกกลับบ้าน
Aren't you crossing the line again?นี่เธอจะล้ำเส้นฉันอีกแล้วเหรอ
Sorry if I was out of line before.ต้องขอโทษที่ผมล้ำเส้นนะครับ
Maybe you're gonna go extracurricular with it then.หรือบางทีนายอาจจะล้ำเส้นมากกว่านั้น
He crossed the line. He broke into my lab.เขาล้ำเส้นแล้ว เขาบุกรุกแลปผม
You're burning a bridge, Carina, d the CIA is going to have your ass for this.เธอล้ำเส้นมาแล้ว ซีไอเอตามเล่นเธอแน่
And once we get any closer, I won't be able to go near you.และครั้งนึงเราก็ได้ใกล้กัน ผมก็จะไม่ล้ำเส้นกับคุณ
Yeah, but we're crossing the line here.ใช่แต่เรากำลังล้ำเส้น
I know he's crossed some lines,ฉันรู้ว่า เขาล้ำเส้นเกินไปบ้าง
Miguel stepped over a line and he'll keep steppingมิเกลก้าวล้ำเส้นและเขาก็ล้ำเส้นเข้ามาอีก
I crossed the line here. I know that now.ฉันล้ำเส้นไป ฉันรู้แล้ว
You are so crossing the line right now.นายล้ำเส้นอยู่นะตอนนี้
Bulls and 'bos don't usually cross paths.ปกติบูลส์กับโบส์จะไม่ล้ำเส้นกันนะ
I was out of line with you this morning.เมื่อเช้านี้ฉันล้ำเส้นไปหน่อย
You just crossed the line, brother.นายเพิ่งล้ำเส้น ไอ้น้องชาย
If you could have just stayed out of it...ถ้าไม่เป็นเพราะเธอล้ำเส้นนั่น
Oh. G--Chuck! Boundaries.โอ ชัค ล้ำเส้นแล้ว ออกไปนะ
But beyond the line of duty.แต่อย่าให้มันล้ำเส้นของหน้าที่
Master, I never meant to overstep my bounds, butอาจารย์ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ที่จะล้ำเส้นหรอกนะ แต่ว่า...
They've crossed a line.แต่ไม่เหมือนกับทุกที พวกมันล้ำเส้น
You crossed the line first, sir.คุณล้ำเส้นมันก่อนนะครับ คุณบีบพวกมัน
You don't tell my husband what to do. You just stand back.คุณไม่ต้องบอกว่าสามีฉันควรทำอะไร คุณล้ำเส้นถอยไป
I overstepped my bounds during the campaign, and I was wrong.ฉันล้ำเส้นไปมาก\ และฉันทำผิดตอนที่หาเสียง
When you cross that line, it always starts off with a small step.เมื่อคุณล้ำเส้นนั้นมา มันก็เริ่มด้วยก้าวสั้น ๆ
I'm sorry about what I said about Alex. That was out of line.ฉันขอโทษนะคะ กับสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับอเล็กซ์ นั่นมันล้ำเส้นมาก
I y be a little out of line bringing you here, but you need to remember who you are.ฉันอาจจะล้ำเส้นไปหน่อยกับการที่พาเธอมาที่นี่ แต่ฉันต้องการให้เธอจำได้ ว่าเธอเป็นใคร
They crossed the line, Danny.เขาล้ำเส้นไปแล้ว, แดนนี่
Sergeant Spencer, you step out of line again,จ่าสเปนเซอร์ คุณล้ำเส้นอีกแล้ว
Dude, you are so out of line!นายล้ำเส้นเกินไปแล้ว!
I was totally out of line going off on you like that.ฉันล้ำเส้นเกินไป ที่ว่านายอย่างนั้น
As long as the neighborhood vandal keeps my neighbors on edge, I will have no privacy.ตราบเท่าที่ เพื่อนบ้านที่ทำลายข้าวของ ทำให้เพื่อนบ้านของผมล้ำเส้น จนผมไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว
Okay, i know that i am invading her privacy.โอเค .. ฉันรู้ว่าฉันล้ำเส้น
Have I crossed some sort of line again?ฉันล้ำเส้นอีกแล้วเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้ำเส้น
Back to top