ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่อเหยื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่อเหยื่อ*, -ล่อเหยื่อ-

ล่อเหยื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่อเหยื่อ (v.) bait See also: attract
English-Thai: HOPE Dictionary
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
sugary(ชูก'กะรี) adj. ใส่น้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,หวาน,หวานเกินไป,ไพเราะ,ล่อเหยื่อ., See also: sugariness n., Syn. sweet,saccharine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't charm them into my car like Ted Bundy did.ฉันไม่สามารถใช้เสน่ห์ ล่อเหยื่อเข้ามาในรถเหมือน เท็ด บันดี้ได้
And then lured the officer to his death.และจากนั้นก็ล่อเหยื่อเข้าสู่ความตาย
Taking the time to set his victims up and luring them into his net.ใช้เวลาล่อเหยื่อให้เข้าไปในรังของมัน
HE WAS JUST USING THE BUTCHER'S RUSE AS A WAY TO LURE THE VICTIM TO BE ALONE WITH HER.เขาแค่ใช้รูปแบบของนักฆ่าฯ ล่อเหยื่อให้อยู่กับเขาสองต่อสองมากกว่า
But not if it were a woman. It's spring break.เธอหลอกล่อเหยื่อไปที่ห้องของเธอ มัดเขา ทำให้เขาหมดทางสู้...
The unsub treats his victims The way they treat women.แปลว่าเขาทำงานเป็นทีม ผู้หญิงหลอกล่อเหยื่อไปที่โรงแรมแล้วจับพวกเขามัด...
And he found the body posed Just like the others. It sounds like our theory About the partners was right.ผู้หญิงล่อเหยื่อมา เธอเสนอความคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วมัดเขา
It's called the Little Bighorn. That's smart, Mark.เล่นล่อเหยื่อสินะ ฉลาดมาก มาร์ค
I see white male in a green army jacket, approaching Kingmaker.ฉันเห็นชายผิวขาว สวมแจ็คเก็ตสีเขียวทหาร ตรงไปที่ตัวล่อเหยื่อแล้ว
All bishops, I have an african-american boy, blue shirt, superman backpack, approaching kingmaker.บิชอพทั้งหลาย ฉันเห็นเด็กชาย อัฟริกันอเมริกันคนหนึ่ง เสื้อสีน้ำเงิน แบกเป้ซุปเปอร์แมน เดินไปหาตัวล่อเหยื่อ
Took a risk and told them Diana was a prostitute, and they took the bait.ฉันเลยเสี่ยงเอา แล้วบอกพวก นั้นว่าไดอาน่าเป็นคุณโส แล้วพวกเขาก็เลยล่อเหยื่อ
They're able to lure their intended victims with some kind of a ruse.พวกเขาสามารถที่จะ/Nล่อเหยื่อที่เขาต้องการ
Oh, always working an angle, aren't you?โอ้ มันทำงานอยู่ตลอดแหละ เรื่องล่อเหยื่อเนี่ย หรือเธอไม่เคย ?
You leave a couple friendlies behind like watchdogs, and they pick up the intel that the enemy never could.ทิ้งคนขาดเพื่อนไว้ ให้เป็นหมาเฝ้าบ้าน เพื่อที่จะล่อเหยื่อมาติดกับ โดยที่ศัตรูไม่ต้องออกแรง
This was all just a decoy?ทั้งหมดนี่เป็นแค่การล่อเหยื่อเท่านั้นเองเหรอครับ?
Just throwing out a little bait.ก็แค่ล่อเหยื่อเล็กๆน้อยๆ
It means their fishing expedition came up empty.หมายถึงการล่อเหยื่อของพวกเขาไม่ได้อะไรกลับมา
He even used his own kid to bait the victims.เขาใช้ลูกตัวเองเป็นคนล่อเหยื่อด้วย
Usually they lure their victims out.ปกติพวกเขาจะหลอกล่อเหยื่ออกมา
And so you trolled all the outpatient clinicsดังนั้นคุณก็ล่อเหยื่อที่คลีนิคคนไข้นอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่อเหยื่อ
Back to top