ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกโลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกโลก*, -ลูกโลก-

ลูกโลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกโลก (n.) globe
English-Thai: HOPE Dictionary
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.
orbiculate(ออร์บิค'คิวลิท,-เลท) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก
English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Golden Globes and even an Oscar.ลูกโลกทองคำ หรือแม้กระทั่งออสการ์ กันทั้งนั้น
Talking globe? Thanks, Grandma and Grandpa.ลูกโลกหรอ ขอบคุณฮะยายและตา
Your magic globe didn't give you an apartment number?ลูกโลกเวทมนตร์ของคุณไม่ได้บอกหมายเลขอพาร์ทเมนต์มาหรอ?
"If you had a big globe with a coat of varnish on it,"ถ้าคุณมีลูกโลกที่เคลือบด้วยน้ำมันวานิช"
"the thickness of that varnish relative to that globe"สัดส่วนความหนาของวานิชกับลูกโลก"
Nay, this magnificently heroic globe.กับหัวที่เหมือนลูกโลกที่งามสง่านี้
We were making paper globes this...เราทำลูกโลกกระดาษ อันนี้
And why don't you hang those globes that we made last week?เธอก็เอาลูกโลกที่เราทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแขวนแล้วกัน
And the globe-and-anchor emblem that you have earnedตราประจำกองทัพ ลูกโลกและสมอ.. ที่คุณฝึกฝนจนได้มา..
Sue's getting the iPod she wanted, Brick the talking globe, Axl a new amp.ซูจะได้ไอพอดที่เธออยาก บริคลูกโลก แอ็กเซลลำโพงใหม่
Wow. ...making Christopher Cross a Golden Globe, Oscar, and five-time Grammy Award winner.ว้าว คริสโทเฟอร์ ครอสได้ลูกโลกทองคำ ออสก้า
Aang Airbended a sphere around them, and ice formed.แองบังคับลมให้เกิดเป็นลูกโลกรอบตัวและน้ำแข็งก็เกิดขึ้น
Just spin the globe and pick a point.หมุนลูกโลกแล้วเลือกเลย
Just spin the globe and pick a point.แค่หมุนลูกโลก แล้วเลือกมาซักที่
Or any other major award. Emmy, Golden Globe.หรือรางวัลอื่นๆ Emmy, ลูกโลกทองคำ
You spilled paint on a globe.สาวน้อย การที่เธอเทสีลงบนลูกโลก
A Golden Globe winner and two-time Oscar nominee.ได้รางวัลลูกโลกทองคำและ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อีกสองครั้ง
A man who could look at a globe and tell if one tiny island was out of place.คนที่สามารถมองดูลูกโลกใบนี้ และบอกได้ว่าเกาะเล็กๆ ที่ไม่เคยมีอยู่จิงได้
Sir Francis left another clue at the bottom of the globe.Sir Francis ได้ทิ้งเบาะแสไว้ ที่ก้นของลูกโลกไว้
Now, first of all, hearty congratulations on your Golden Globe.เอาล่ะ เริ่มต้นเลย ยินดีด้วยกับรางวัลลูกโลกทองคำ
You won your Golden Globe for Episodes.คุณได้ลูกโลกทองคำจากละคร
Oh, you know what, and another thing.เพราะเธอมีลูกโลกทองคำสะบึ้มตั้งสองลูกแหนะ โอ้และรู้อะไรมั้ย อีกอย่างนึง
Looks like a damn snow globe in space, just waiting to break.ดูเหมือนลูกโลกหิมะประณามใน พื้นที่เพียงรอที่จะทำลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกโลก
Back to top