ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกแฝด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกแฝด*, -ลูกแฝด-

ลูกแฝด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกแฝด (n.) twin Syn. ฝาแฝด
English-Thai: HOPE Dictionary
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plural birthการเกิดลูกแฝด [ดู multiple birth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The twins won't be dining with us tonight, Archer.ลูกแฝดของคุณไม่มากินกับเราด้วยเหรอ
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
"What happened to those babies?"เกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกแฝดของแม่ล่ะ"
Oh, that's right. The twins' birthday party.อ๋อใช่แล้ว วันเกิดลูกแฝดของคุณ
She doesn't even know she had twinsแม่ของเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีลูกแฝด
So send Jae-in to the States to have her baby and say that Seo-in had twins.คลอดลูกแล้วบอกว่าซออินได้ลูกแฝด
And Seo-in will get two babies.แล้วซออินยังได้ลูกแฝดอีก
One copy. What are my twins gonna do with that? Share?เล่มเดียว แล้วลูกแฝดฉันจะทำยังไง แบ่งกันอ่านรึ
Twins you oaf!ได้ลูกแฝดก็คงโง่เหมือนแก!
Janet Barker has just given birth to twins.เจเน็ต บาร์คเกอร์ คลอดลูกแฝด
Well, 'There once was a woman who was quite begat...กาลหนึ่งมีแม่ลูกแฝด...
I did promise the twins I'd take them fishing, but fuck it.ฉันนัดลูกแฝดว่าจะพาไปตกปลากัน แต่ช่างเหอะ
And it's high, which indicates the possibility of twins.ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าคุณจะได้ลูกแฝด
It's my wife, Linda. She's having twins.มันเกี่ยวกับภรรยาผม ลินดา เธอตั้งท้องลูกแฝด
I'm betting 6'3 ", 6'4" by the time he's finished.ลูกสาวตัวเล็กๆค่ะ เราตื่นเต้นกันมาก ผมกล้าพนันได้เลย ลูกแฝด
It was like she was trying to make a twin.ยังกับเธอพยายามจะมีลูกแฝดงั้นแหละ
We're having twins... again.เรากำลังจะมีลูกแฝด อีกแล้ว
Remember last time you were pregnant with twins?จำครั้งตอนที่คุณท้องลูกแฝดครั้งล่าสุดได้ไหม
And she had twin girls. Thank you.เธอได้ลูกแฝดสาว ขอบคุณครับ
Hey, crazy-huge floral delivery for the quintuplets.เฮ มีช่อดอกใหญ่ ส่งมาให้แม่ลูกแฝดห้า
Is there room in that womb for two?คุณได้ลูกแฝดรึเปล่า?
Did I mention here that Michelle is pregnant with twins?ผมบอกไปหรือยัง ว่ามิเชลท้องลูกแฝด
I ask that you remember that that cannon has two little baby twin cannons at home, and one more on the way.แล้วจำใส่กระโหลกไว้ด้วยว่า ปืนใหญ่นั่น มีลูกแฝดอยู่ที่บ้าน อ่อ อีกอย่าง
I want you to make sure the twins drink lots of water after, you know, to flush out the toxins.ฉันอยากให้เธอดูให้แน่ใจว่า ลูกแฝดดื่มน้ำให้มากๆหลังจากนี้ เพื่อที่จะล้างสารพิษน่ะ
This is our house and we're having twins.นี่เป็นบ้านของเรา และเราจะมีลูกแฝด
Dr. Marchesi is recommending bed rest because of the twins, which I wholeheartedly agree with.ดร. มาร์เคซี่ แนะนำให้นอนพักอย่างเดียว เพราะว่า ลูกแฝด
Maybe she thinks the twins are stealing hers, 'cause that's kind of how it seems.บางทีแม่อาจจะคิดว่าลูกแฝดของแม่กำลังโขมยสมองของเธอไป เพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น
Your wife's twins have different fathers.ภรรยาของคุณมีลูกแฝด ที่มีคนละพ่อค่ะ
My special lady has twins.สาวคนพิเศษของฉันมีลูกแฝด
It's not possible. I don't have twins.มันเป็นไปไม่ได้ ผมไม่มีลูกแฝด
You have twins that have been homeless ever since their mother passed away.คุณมีลูกแฝด ที่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ ตั้งแต่แม่ของพวกเขาจากไป
You have twins who have been living in an abandoned house because they don't want to be separated from each other.คุณมีลูกแฝดที่เคยถูกละทิ้งจากบ้าน เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการแยกจากกัน
And I'm pregnant with your twins.และฉันท้องลูกแฝดของคุณ
Did you find out where they took the boys?คุณรู้มั้ยว่า เขาพาลูกแฝดไปไว้ไหน
Well, my petition for supervised visits with my twins was denied.คำร้องขอเยี่ยม ลูกแฝดของผม ถูกปฏิเสธ
And each kid can have their own room.แถมลูกแฝดก็มีห้องส่วนตัวได้ด้วย
30 years ago is when she conceived the twins.30 ปีก่อนคือตอนที่เธอมีลูกแฝด
Kai figured it out, and he snapped. Where are they? Run!เขาก็ได้คลอดลูกแฝดอีกคู่หนึ่ง พวกเขาอยู่ที่ไหน วิ่ง แค่อยากจะได้ข้อมูลบางอย่าง
Oh, she's doing very well. She just had twin girls.เธอสบายดี เพิ่งคลอดลูกแฝด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกแฝด
Back to top