ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกคนโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกคนโต*, -ลูกคนโต-

ลูกคนโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกคนโต (n.) eldest child See also: first child Syn. ลูกคนแรก Ops. ลูกคนสุดท้อง
ลูกคนโต (n.) first child See also: eldest child Syn. ลูกหัวปี
English-Thai: Nontri Dictionary
primogeniture(n) การเป็นลูกคนโต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our oldest son had a completely pointed head until he was 6.ลูกคนโตเราหัวแหลมเปี๊ยบอยู่จนอายุหกขวบ
He's our little one. Tim's the oldest.เขาเป็นลูกคนเล็กของเรา,ทิมเป็นลูกคนโต
I helped my own mother raise my brothers and sistersฉันช่วยแม่เลี้ยงน้อง ฉันเป็นลูกคนโต
That's our Turtles Run. That's our eldest.นั่นมันเต่าลมกรด ลูกคนโตของเรา
Yes it's me. It's your eldest!ใช่ผมเอง ลูกคนโตของพ่อไง!
In that case, a crush for my eldest and a crush for my youngest.ถ้าอย่างนั้น ความรักลูกคนโต ..และความรักลูกคนเล็ก
Aw, you're lucky.โอ้ คุณโชคดี ลูกคนโตฉัน
Who would ask the hospital director for their daughter's name?และแม่เขาก็ดีมาก เขาเป็นลูกคนโตหรือเปล่า
The Fishers' daughters and Jeromes' eldest.ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวฟิชเชอร์ ลูกคนโตของเจอร์โรม
He's our oldest. And he follows the rules.เขาเป็นลูกคนโตของเรา และเขาทำตามกฎ
This is Andrea, the oldest, Nancy, Cindy, Christine..แอนเดรีย ลูกคนโตสุด แนนซี่ ซินดี้ คริสตีน
You're the older one. You can't take the bait.ลูกเป็นลูกคนโตจะไปหาเรื่องน้องไม่ได้นะ
I have a feeling that my oldest is gonna wind up in Manhattan, and, uh, I hope she wants to come back and visit me.ผมคิดมาตลอดว่า ลูกคนโตของผม จะเสียคน หลังจากได้ไปอยู่แมนฮัตตัน แต่อย่างน้อย หล่อนก็คง กลับมาเยี่ยมผมบ้างละนะ
You're the eldest. She wanted it for you.พี่เป็นลูกคนโต แม่ต้องอยากให้พี่เก็บไว้แน่
You never love anything in the world the way you love your first child.เจ้าจะไม่มีวันรักสิ่งใดบนโลกนี้ เหมือนอย่างที่เจ้ารักลูกคนโต
She was the oldest in her family.เธอเป็นลูกคนโตของครอบครัว
No, these are our older kids, this is Mia, and Cole, and you remember Zoey.ไม่ใช่ นี่ลูกคนโตของเรา นี่มีอา นั่นโคล และคุณคงจำซูอี้ได้
She was promised to the eldest son of the Elliot family.นางสัญญา กับลูกคนโตของตระกูลเอลเลียท
No, it's my sister Janine's oldest daughter's Bat Mitzvah.พิธีบาร์มิตซวาห์ลูกคนโตของเจนีนน้องฉันน่ะ
Part of the joy's being the eldest. I got first pick.ข้อดีของการเป็นลูกคนโต คือผมได้เลือกก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกคนโต
Back to top