ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลุกลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลุกลน*, -ลุกลน-

ลุกลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุกลน (v.) hurry See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry Syn. ลุกลี้ลุกลน Ops. เรียบร้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have no idea. They're all worked up today.ไม่รู้สิ ลุกลี้ลุกลนพิกล
You seem a little jumpy.เธอออกจะลุกลี้ลุกลนนะ
You look a little bent, rancher.ดูลุกลนจัง... พ่อโคบาล
What is this big secret you seem to be discussing with some druggie burnout?คุณดูมีอาการลุกลี้ลุกลน สั่นเหมือนคนเสพย์ยาเสพติดเลย
HE'S DEAD, ISN'T HE? NANCY, WHAT ABOUT CUSTOMERS?มีใครที่ดูลุกลี้ลุกลนหรือโมโหบ้างไหม
Why do you look so nervous, Sam? Huh? Go do something.แกจะลุกลี้ลุกลนทำไมวะแซม ทำให้ไฟติดสิ
You're feisty when you're mad.คุณนี่ดูลุกลี้ลุกลนจังเวลาโมโหน่ะ
Most of my squires, they mean well, but young men with big jobs, they tend to overdo them.เด็กรับใช้ส่วนมากที่ข้ามี พวกเขาก็มีเจตนาดีแหละ และเด็กหนุ่มที่ได้รับหน้าที่สำคัญ ก็มักจะลุกลี้ลุกลนเกินไป
If you win, you've got to look proud, but not smug, and that's a tricky thing to do.ถ้าคุณชนะ คุณก็ทำ หน้าภูมิใจแต่ไม่ใช่ลุกลน และนั่นต้องมีเคล็ด
Since when you take his calls so nervously?รู้ตัวไหมว่าเวลารับสายเธอ คุณดูลุกลี้ลุกลน
No sudden movements. Don't look like a hype.อย่าลุกลี้ลุกลน อย่าเหม่อลอย
Excitable... emotional, prone to fantasy.ลุกลี้ลุกลน อารมณ์แปรปรวน สร้างภาพเพ้อฝัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลุกลน
Back to top