ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลมหนาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลมหนาว*, -ลมหนาว-

ลมหนาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมหนาว (n.) cold wind See also: cold air Syn. ลมเย็น, อากาศหนาว Ops. ลมร้อน, ลมแล้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
pampero(พามแพ'โร) n. ลมหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did the cold wind erase your love?ลมหนาว ลบความรักเราไปใช่ไหม
Winter, summer Moon and sunลมหนาว แดดอุ่น ตะวัน และ จันทรา
Winter, summer Moon and sunลมหนาว แดดอุ่น แสงจันทร์ และ ตะวัน
Cold winds are rising in the North.ลมหนาวกำลังมาในแดนเหนือ
The cold winds are rising.ลมหนาวกำลังรุนแรงขึ้น
The cold winds are rising. They were touched by White Walkers.ลมหนาวพัดแรงขึ้นแล้ว พวกเขาโดนไวท์วอล์คเกอร์โจมตี
The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the darkยามลมหนาวพัดมา หยอกล้อเกลียวคลื่น ร้องเรียกหาในความืดมน
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว
So you think you can make it through those East Coast winners without me?แล้วนายคิดว่า นายสามารถสร้างมันได้หรอ ไม่มีฉันเธอจะทนลมหนาวฝั่งอีสโคสได้หรอ
Where the winter chill is supposed to be so last season.คือเวลาที่ลมหนาวกำลังจะผ่านไป
It's not hot. I'm still feeling very cold from the sea breeze.ไม่เห็นจะร้อนเลย.ฉันยังรู้สึกถึงลมหนาวของทะเลอยู่เลย.
We're looking at around zero with the windchill.อุณหภูมิมันราว0องศาเลยนะ/N แถมมีลมหนาวอีก
You will stand in the cold and hail me a cab.เธอต้องไปยืนท้าลมหนาว แล้วเรียกแท็กซี่ให้ฉัน
Looks like S. and B. can't find any refuge from the nasty cold.ดูเหมือนว่า S และ B หาที่หลบภัยจากลมหนาวนี่ไม่ได้ซะแล้ว
There's sure to be another cold snap... and sadly, some won't survive the winter.แน่นอนว่ายังคงมีเสียงกรีดร้องจากลมหนาว น่าเสียใจ ที่มีบางคนเอาชีวิตรอดจากความหนาวนี้ไม่ได้
♪ There were nights when the wind was so cold ♪ในค่ำคืน ที่ลมหนาวนั้นช่างเยือกเย็น
Cold winds are rising, and the dead rise with them."ลมหนาวกำลังพัดมา และคนตายก็ลุกเดิน"
♪ Since it's been here#ตั้งแต่ที่ลมหนาวมา#
♪ Since it's been here#ตั้งแต่ที่ลมหนาวพัดมา#
♪ It seems like years since it's been clear ♪#รู้สึกเหมือนว่านานเป็นปี ตั้งแต่ลมหนาวพัดมา#
But when that goddamn wind blew through there in the winter, that's what I'm talking about!แต่พอลมหนาวพัดมาทีไร นั่นแหละที่ฉันพูดถึง!
Then one night... an unexpected intruder arrived at the castle... seeking shelter from the bitter storm.แต่แล้วคืนหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งมาถึงปราสาท เพื่อขอที่พักหลบลมหนาว
I'm just a traveler... seeking shelter from the storm.ผมแค่ผ่านมา... อยากหาที่พักหลบลมหนาว
Tell them winter came for House Frey.บอกพวกเขาว่า ลมหนาวมาเยือนบ้านตระกูลเฟรย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลมหนาว
Back to top