ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลมร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลมร้อน*, -ลมร้อน-

ลมร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมร้อน (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Ops. ลมหนาว
English-Thai: HOPE Dictionary
sirocco(ซะรอค'โค) n. ลมร้อน,แห้งและมีฝุ่นที่พัดผ่านแอฟริกาเหนือ,ลมร้อนนำฝนจากทางใต้
English-Thai: Nontri Dictionary
sirocco(n) ลมร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your hot air should compensate, no?ลมร้อนช่วยได้น่า.. นะ
Oh? Broke the refrigeration unit. It blew hot air all night.ทำตู้ทำความเย็นพัง มันเป่าลมร้อนเข้าทั้งคืน
The air currents warm in different ways, you see from the sky to the ocean.กระแสลมร้อนขึ้นในหลายทิศทาง จากท้องฟ้าลงมาจนถึงมหาสมุทร
You know lavender, the symbol of hot air.นายรู้ใช่ไหม ลาเวนดอร์เป็นสัญลักษณ์ของลมร้อน
Now it's running sore.ตอนนี้มันคงปวดแสบเพราะลมร้อน
You are thanking me for dropping your blouse?คงพอใจสินะ ที่ฉันเลิกเป่าลมร้อนใส่เสื้อของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลมร้อน
Back to top