ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลดตัวลงมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลดตัวลงมา*, -ลดตัวลงมา-

ลดตัวลงมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดตัวลงมา (v.) lower oneself See also: stoop to hanging around with Ops. ถีบตัวสูงขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condescend (vi.) ลดตัวลงมา Syn. vouchsafe, deign, lover oneself
condescend to (phrv.) ลดตัวลงมา See also: ทำตัวตกต่ำ Syn. descend to
lover oneself (vi.) ลดตัวลงมา Syn. vouchsafe, deign
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It pains me to see you reduced to this, Jasmine.มันน่าเศร้าที่เจ้าต้องลดตัวลงมาเช่นนี้ จัสมิน
Coach obsessed with winning his 200th game helps bonehead players pass test to secure his position in the pantheon of high-school sports.โค้ชเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศครั้งที่ 200 เชียวนะ เขาจะยอมลดตัวลงมาช่วยพวกนั้นเชียวหรือ คงได้กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง ให้กับวงการกีฬาซะมากกว่า
I mean, not what brings you down? But I mean, what brings you down here?ไม่ได้หมายถึงลดตัวลงมา หมายถึงทำไมถึงมา
Everyday, the two of us cooked food that we weren't accustomed to,มันไม่ได้ผลอยู่แล้ว เขาไม่มีทางลดตัวลงมาใช้ชีวิตแบบพวกเราหรอก
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต
I have deigned to work with you that our planet may survive!ที่ข้าต้องลดตัวลงมาทำงานกับแก ก็เพื่อให้ดาวของเราอยู่รอด
Why are you lowering yourself like thisทำไมท่านถึงต้องยอมลดตัวลงมาเช่นนี้
I never thought you would stoop to this, cleaning up Marcus' mess.ว่านายจะยอมลดตัวลงมาเก็บกวาดให้มาร์คัส
[ Chuckles ] Although he'll let you know he's slumming it.ถึงแม้ว่าเขาจะให้คุณรู้ว่า เขาลดตัวลงมา
Now what the hell are you holding over Ashley that would compel her to degrade herself like this?ตอนนนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันที่พ่อกับแม่เอามาขู่แอชลีย์ ที่จะบังคับให้เธอลดตัวลงมาทำเรื่องแบบนี้ได้
It's not until I debase myself, then you notice.มันไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งฉันต้องลดตัวลงมา คุณถึงจะเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลดตัวลงมา
Back to top