ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านขายหนังสือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านขายหนังสือ*, -ร้านขายหนังสือ-

ร้านขายหนังสือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายหนังสือ (n.) bookshop
ร้านขายหนังสือ (n.) bookstore Syn. ร้านหนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the brown paper cover was the name of a bookstore:บนปกกระดาษสีน้ำตาล... ...มันเป็นชื่อของร้านขายหนังสือ: 'Musashino
Hey, get this. I told her I'm gonna open up a bookstore.เฮ้ เรื่องมีอยู่ว่าผมบอกเธอไปว่า ผมจะเปิดร้านขายหนังสือ
They're on the bargain shelves of any paperback novel store;มันวางอยู่ตามชั้นหนังสือราคาถูก ในร้านขายหนังสือนิยาย
I once read that Mussolini started in retail.ครั้งหนึ่งที่ฉันอ่านมุโสลินิล ในร้านขายหนังสือ
This place is the premier comic book shop.ที่นี่เป็นร้านขายหนังสือการ์ตูนที่เจ๋งที่สุด
Bookstore. Just on the street.ในร้านขายหนังสือข้างถนน
Antique bookstore, but...เป็นร้านขายหนังสือเก่าน่ะ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านขายหนังสือ
Back to top