ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อยตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อยตรี*, -ร้อยตรี-

ร้อยตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยตรี (n.) second lieutenant
English-Thai: HOPE Dictionary
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
second lieutenant(อังกฤษ) ร้อยตรีทหารบก,ร้อยตรีแห่งนาวิกโยธิน, (อเมริกา) เรืออากาศตรี,ร้อยตรีทหารบก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
second lieutenant (n.) ร้อยตรี See also: นายร้อยตรี
second lieutenant (n.) นายทหารยศร้อยตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Foxtrot, Olympic to Pico. Echo, Pico to Ocean Park.ร้อยตรี มาร์ติน แยกกลุ่ม\ออกไป 1 กลุ่มพร้อมปืนกล
Lieutenant Havoc, Lieutenant Breda, thank you for coming all the way here.ร้อยตรีฮาวอค ร้อยตรีเบรด้า ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาหา
Orozco was a captainโอรอสโค่ เคยเป็นร้อยตรี
After conferring, we've decided to demote you to the rank of first lieutenant.เมื่อพิจารณาแล้ว ศาลตัดสินลดขั้นตำแหน่งของคุณเป็นร้อยตรี
That'll be all, Lieutenant.นั่นจะเป็นสิ่งที่ร้อยตรี
This is where it begins, Lieutenant.ซึ่งเป็นที่ที่มันเริ่มที่ร้อยตรี
Welcome to New Orleans, Captain. I'm Lieutenant Decoudreau.ต้อนรับสู่นิวออร์ลีนส์ ผู้กอง ผมร้อยตรีเดอดูดริว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อยตรี
Back to top