ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อนใจ*, -ร้อนใจ-

ร้อนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนใจ (v.) worry See also: be anxious Syn. กระวนกระวายใจ, ร้อนรน
English-Thai: HOPE Dictionary
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy
restive(เรส'ทิฟว) adj. ว่ายาก,ดื้อรั้น,ควบคุมยาก,หัวแข็ง,กระวนกระวาย,ร้อนใจ,มีจิตใจที่ไม่สงบ, See also: restiveness n., Syn. uneasy,restraint,
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
tweak(ทวีค) vt.,n. (การ) บิด,ดึง,หยิก,กระตุก,ทิ้ง,หนีบ,ความร้อนใจ,อาการกระสับกระส่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deprivationsปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd love to stop by to meet you.ฉันตั้งใจจะไปแวะหาคุณ ฉันร้อนใจที่จะได้พบคุณค่ะ
You've just got a bad case of first-time user anxiety.คุณเป็นผู้เล่นที่ร้อนใจดี
Newman, have you ever taken heat before, pal? Have you?นิวแมน, คุณเคยได้รับความร้อนใจ อย่างนี้มาก่อนหรือไม่ เคยไหม คุณซีด
No, you mean eager. Anxious implies anxiety.ไม่หรอก คุณแค่กระตือรือร้นไปหน่อย ร้อนใจบอกว่าคุณเป็นห่วงนะ
Well, it's gonna be a real scorcher today.แหม ยังเป็นวันที่ร้อนใจอีกด้วย
THE VICTIM WAS COMING HOME FROM WORK,บางทีเธออาจร้อนใจ ที่จะจบเหยื่อรายสุดท้าย
You better take a good, long look, sweetheart, 'cause you are burning a hole through the very thing you can't wait to become.เธอคอยดูในระยะยาวจะดีกว่านะ ทูลหัว เพราะว่าเธอร้อนใจเกินไป ทุกสิ่งที่ผ่านมา เธออดใรจอไม่ไหว
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ
I think she's already tweaked.ฉันคิดว่าเธอร้อนใจแล้วล่ะ
I don't blame you for being anxious.ฉันไม่โทษคุณที่ร้อนใจ
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ
Hey, why are you more anxious than me?นี่, ทำไมเธอต้องร้อนใจมากกว่าฉัน?
Rushing in like this, It's...อาการรีบร้อนใจเช่นนี้ มัน...
I was anxious enough to come and find you.ฉันร้อนใจจนต้องออกมาตามหา
How taken you were with my fainting act, eagerly leaping to assist the fallen beauty.แล้วตอนที่เจ้าหลงกล คิดว่าข้าเป็นลมล่ะ ร้อนใจจนแทบจะกระโจนเข้ามาช่วยหญิงงาม
Does he... looks anxious at all?เค้าดูร้อนใจหรือเปล่า?
I'm sorry to burden you with this, but I just couldn't keep it to myself anymore.ฉันเสียใจที่ำทำให้เธอร้อนใจเรื่องนี้ ฉันเพียงแค่เก็บไว้กับตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
So, it's been eating at me.และมันยังกัดกร่อนใจฉันอยู่
Make me feel like a silly old mother.หัวอกคนเป็นแม่มันร้อนใจ
Trying to keep the flames from shooting out of the side of my face.พยายามเก็บความร้อนใจ ไม่ให้มันแสดงออกมาทางสีหน้าน่ะ
Oh, they're just anxious about who's gonna get Lem's leads.พวกเขาแค่ร้อนใจว่าใครจะได้ส่วนของเลม
Apparently, he's growing impatient in our driveway. Turn that off.เห็นชัดว่า เขากำลังร้อนใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อนใจ
Back to top