ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อนรุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อนรุ่ม*, -ร้อนรุ่ม-

ร้อนรุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนรุ่ม (v.) be restless See also: be impatient, be ardent Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... set men on fire. I have this power.♪ ทำเอาหนุ่ม ๆ ร้อนรุ่ม ♪ ♪ ฉันเจนจัดเอาการ ♪
That's why I'm full of hot air.ถึงว่าทำไมฉันถึงได้ร้อนรุ่มนัก.
You turn me on!ฉันร้อนรุ่มไปหมดแล้ว
Now, we will block the Persian coastal assault by rebuilding the great Phocian Wall.สืบจากนี้ เราก็จะบีบให้ พวกมันเข้าสู่ช่องเขา ที่เรียกว่าประตูร้อนรุ่ม
Not these Immortals.เรายาตราสู่ทวารร้อนรุ่ม
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม
Even the king allows himself to hope for more than glory.เราทำได้ เราครองทวารร้อนรุ่มไว้ได้
Whoa! I had second-degree burns on my johnson. I kid you not.ว้าว ฉันรู้สึกร้อนรุ่มเลยหล่ะ ไม่ได้ล้อเล่นนะ
"Oh my restless heart"โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน
"Oh my restless heart..."โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน
I'm in the mood for something hot.ผมอยู่ในอารมณ์ที่แสนจะร้อนรุ่ม
It is kind of hot in here.มันร้อนรุ่มจริงๆแหละ
* Thrill me, chill me, fulfill me **ทำให้ฉันร้อนรุ่ม ทำให้ฉันหนาวเหน็บ เติมเต็มฉัน*

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อนรุ่ม
Back to top