ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องห่มร้องไห้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องห่มร้องไห้*, -ร้องห่มร้องไห้-

ร้องห่มร้องไห้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องห่มร้องไห้ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A week ago, you were crying at the thought of a vibrator.อาทิตย์ก่อน คุณเพิ่งร้องห่มร้องไห้ เกี่ยวกับกางเกงในนั่น
...screaming that and crying?...แล้วร้องห่มร้องไห้ล่ะ?
But your kids sure love you, as evinced by the amount of treacly blubberingแต่เด็กๆรักนายมาก ถึงกับมารำพึงรำพัน ร้องห่มร้องไห้
How miserable must he have felt after losing Cho Sun to Lee Sun Joon, that he got drunk and even cried!เค้าน่าอนาถขนาดไหนหลังจากที่รู้ว่าต้องเสียโชซอนให้กับลีซันจูนไป ถึงกับดื่มเหล้าจนเมามาย แถมร้องห่มร้องไห้เสียใจป่านนั้น
When I went to meet her at the precinct, she was so emotional, I could barely understand a word she was saying.ตอนที่ฉันไปพบเธอที่สถานีตำรวจ เธอเศร้าใจร้องห่มร้องไห้ จนฉันไม่เข้าใจ คำพูดที่เธอพูดน่ะค่ะ
He cried when I took it away from him.ตอนแย่งมันมา หมอนั่นถึงกับร้องห่มร้องไห้
I'm on a psych ward, and you're the one crying.ฉันอยู่ในแผนกจิตเวช ส่วนเธอก็ร้องห่มร้องไห้
He cried when I took it away from him.เขาร้องห่มร้องไห้ใหญ่ตอน ข้าพรากมันมา
I was really sad and was crying a lot.ผมเสียใจมากจริง ๆ และ ร้องห่มร้องไห้ตลอด
She'll be crying for shame that our sister, our only sister --ท่านจะร้องห่มร้องไห้ ด้วยความอับอาย พี่สาวคนเดียวของพวกเรา --
Women crying and fighting?ป้าร้องห่มร้องไห้ ตบกับชาวบ้าน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องห่มร้องไห้
Back to top