ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ำลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ำลือ*, -ร่ำลือ-

ร่ำลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ำลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, เลื่องลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's notorious for the number of ships and planes that have gone missing there.ร่ำลือกันว่า เรือและเครื่องบินจำนวนมากหายไปที่นั่น
"The talk was that a new face had appeared on the promenade, a lady with a little dog.ร่ำลือกันว่ามีคนแปลกหน้ามาเดินเล่นแถวนี้
"Oskar Schindler," they'll say.ต้องร่ำลือกันว่า "ออสก้าร์..."
He is as crazy as they say he is...ไอ้หมอนี่มันบ้าสมคำร่ำลือจริงๆ...
The villagers were famous for their strong faith.คนร่ำลือว่าหมู่บ้านนี้ผู้คนยึดมั่นในความเชื่อมาก
Twelve Kicks of the Tam School! Superb attack and defense!บาทาพายุหนักแน่นรุนแรงสมคำร่ำลือ
Aren't you Master Huo and No 1 in Tientsin?เจ้าคงเป็น อาจารย์ฮั่ว ที่เขาร่ำลือกันว่าคือ 1 ในเทียนสินใช่มั้ย
If you want to be part of this world, Jenny, people will talk..ถ้าเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ เธอ เจนนี่, ผู้คนอาจจะร่ำลือ
Have you heard any of these rumors going round about a fallen star?ได้ยินคำร่ำลือเรื่องดาวตกมั่งมั้ย
You see what I'm saying? Here, come on.เห็นป่าวว่าสมคำร่ำลือมั้ย มานี่สิ
Let us welcome one of the original sons of Bon Temps back to the town that he helped build.เพื่อน ที่พวกเรากำลังร่ำลือกัน เขาเป็นครอบครัวแรกๆที่ก่อตั้งเมืองนี้
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง
So I deliberately missed a noteเห็นทีคำร่ำลือนั้นจะเป็นจริง
/One day, news came of a powerful witchวันหนึ่งมีข่าวร่ำลือถึงผู้ทรงมนตรา
"The talk was that a new face had appeared on the promenade, a lady with a little dog.""ร่ำลือกันว่ามีคนแปลกหน้ามาเดินเล่นแถวนี้ เป็นหญิงสาวคนหนึ่งกับหมาน้อย"
"The talk was that a new face had appeared on the promenade, a lady with a little dog.""ร่ำลือกันว่ามีคนแปลกหน้า มาเดินเล่นแถวนี้ หญิงสาวกับหมาน้อย"
Tell me, are you as ruthless as they say you are?บอกข้ามาสิ ว่าเจ้าน่ะโหดเหี้ยมได้มาก เท่ากับที่พวกเขาร่ำลือกันหรือไม่?
Word spread that I had lived when others had died, and for this, I became feared.มีคำร่ำลือกันว่าข้ารอด ตอนที่คนอื่นๆ ตายหมด และในตอนนั้น ข้าถูกรังเกียจ
If enough people keep saying it, it must be true.ถ้าคนร่ำลือ ไม่มีวันหยุด มันก็คงจะจริง
La Bete killed over a hundred people, becoming so infamous that the King Louie the 15th sent one of his best hunters to try and kill it."เจ้าอสูรร้ายนั่นฆ่าคนตายกว่าร้อยคน กลายเป็นที่ร่ำลือจนพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ต้องส่งนักล่ามือดีที่สุดไปล่าตัว
But isn't that just an old rumor?แต่นี่มันเป็นเพียงเรื่องที่ร่ำลือกันมานานแล้วมิใช่หรือ
If you truly were a great warrior, and not just some hollow reputation, off doing something useful instead of harassing me.ถ้านายเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่แค่เสียงร่ำลือที่ไม่เป็นจริง ออกไปทำอะไรที่มีประโยชน์แทนที่จะมาหาเรื่องฉัน
You don't know this woman. I do, if only by reputation.คุณไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ดีพอ แต่ฉันรู้ ถ้าว่ากันตามคำร่ำลือน่ะนะ
These are the investors chirping the loudest about that rumored S.E.C. investigation and your father's marital woes.คนเหล่านี้คือนักลงทุน เกี่ยวกับที่ร่ำลือ S.E.C. การสอบสวน และพ่อของคุณสมรส
You're as good as your reputation.คุณเก่งสมคำร่ำลือจริงๆ
My client trusts reputations when it comes to his money.ลูกค้าของผมเชื่อในคำร่ำลือ ถ้ามันทำเงินให้เขาได้
Reputations can be deceiving. How much are we talking about?คำร่ำลืออาจจะโคมลอยก็ได้ เรากำลังพูดถึงเงินจำนวนเท่าไร
Was our proprietary friend here worth the reputation?ทำให้เพื่อนของผม มีค่าพอกับคำร่ำลือหรือเปล่า
They say your Sword Play is the best in the world!ผู้คนร่ำลือว่าเพลงกระบี่ของท่านเป็นหนึ่งในแผ่นดิน
I have no proof, only whispers.ข้าไม่มีข้อพิสูจน์อันใด นอกเหนือจากเสียงกระซิบร่ำลือ
Maybe you were as good as people said... once.เจ้าคงจะ เคย เก่งจริงสมคำร่ำลือ เคย
Is the Wall as big as they say?กำแพงน่ะ ใหญ่สมคำร่ำลือไหม?
It's a rare enough thing-- a man who lives up to his reputation.หายากจริงๆ นะ... ชายที่สมคำร่ำลือเนี่ย
Should we see this cock everyone's always going on about?มาดูจู๋นี้ที่ร่ำลือกันหน่อยไหม?
You really are as dark as people say.เจ้าชั่วร้ายดังเช่นผู้คนร่ำลือจริงๆ
And fill up your big cave With all your fancy thingsถ้ำยักษ์สมบัติมากมาย ยิ่งใหญ่สมร่ำลือ
I knew nothing about you, save your existence and that you were said to be beautiful.ข้าไม่รู้เรื่องท่านเลย นอกจากว่ามีตัวตน และเป็นที่ร่ำลือว่างดงาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ำลือ
Back to top