ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูเล็ตต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูเล็ตต์*, -รูเล็ตต์-

รูเล็ตต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูเล็ตต์ (n.) roulette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* Is fun when you're with me *# รัสเชี่ยน รูเล็ตต์ ไม่เหมือนเดิม ถ้าไม่มีปืน #
Ah, roulette, huh? My favorite game aside from "Call of Duty."รูเล็ตต์ ชอบรองจากเกมยิงแหลกเลย
Do you do mulligans in roulette, or any kind of a do-over?รูเล็ตต์เขามีให้ซ้อมมือหรือแก้ตัวรึเปล่า
You get that every time you scratch that wall, that you are playing Russian roulette?นายเข้าใจว่าทุกครั้ง ที่นายข่วนกำแพงนั่น นายกำลัง เล่นรัชเชี่ยน รูเล็ตต์อยู่ใช่ไหม
You ever play Russian roulette?คุณเคยเล่นรัสเซียนรูเล็ตต์มั้ย
I played Bible roulette.ผมเล่นรูเล็ตต์ไบเบิล
Do you ever play roulette?นายเคยเล่นรูเล็ตต์มั้ย
When playing roulette...ถ้าจะเล่นรูเล็ตต์...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูเล็ตต์
Back to top