ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูหู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูหู*, -รูหู-

รูหู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูหู (n.) auditory canal See also: external auditory canal
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
external ear (n.) หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, not my ear!ไม่ใช่กับหูผม ไม่ใช่ในรูหูด้วย
Maybe a pregnant Charlette coming out of your ear peeking aroundแล้วก็มีแมงมุมท้องแก่ ไต่ออกมาจากรูหูของนายนะ
Making sure them bugs don't come inside...เฝ้าดูไม่ให้แมลงเข้ามาที่รูหู
You shoved a knife in her ear, so I think she'll be disinclined to chat.คุณเอามีดจี้เข้าไปในรูหูของเธอ ดังนั้นเธอคงจะไม่ยอมพูดด้วยหรอก
Good, you got the message. Loud and clear.ชัดเจนเต็มสองรูหู พวกเธอนี่เหมือนกับว่า
Fuck me in both ears.เรื่องเฮงซวยเต็มสองรูหู
The one that screwed up our sting? Oh, I'm all ears.ไอ้คนที่มันทำแผนเราพังน่ะเหรอ โอ้ ฉันได้ยินเต็มสองรูหูเลย
Your belly will grow soft and your back will ache in the night and gray hairs will sprout from your ears.ท้องจะนุ่มหยุ่นและปวดหลังเวลากลางคืน มีขนสีเทางอกจากรูหู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูหู
Back to top