ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูม่านตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูม่านตา*, -รูม่านตา-

รูม่านตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูม่านตา (n.) pupil
English-Thai: HOPE Dictionary
mydriasisรูม่านตาขยาย
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
miosis(ไมโอ'ซิส) n. ภาวะที่รูม่านตาตีบตัวเล็กกว่าปกติ, See also: miotic adj
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keyhole pupilรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miosis; myosisรูม่านตาหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mydriasisรูม่านตาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinhole pupilรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mydriatic๑. -ขยายรูม่านตา๒. ยาขยายรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillary-รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
Miosisรูม่านตาเล็ก, ม่านตาแคบ, ม่านตามีขนาดเล็ก, ม่านตาหด, ม่านตาหรี่, ม่านตาหรี่เล็กลง, รูม่านตาเล็ก, การหดม่านตา, หดตัว [การแพทย์]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mydriasisม่านตาขยาย, รูม่านตาขยาย, การขยายม่านตา, ม่านตาขยายโต, ม่านตาโต, ม่านตาขยายและไม่ตอบสนองต่อแสง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ephedrine (n.) สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No change in respiration,pupils un-dilated,no flushing of the chest.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบหายใจ รูม่านตา หรือสีของหน้า
Pupils fixed and dilated.รูม่านตาคงที่และกำลังขยายออก
Pupils are at full dilation.รูม่านตายังคงขยายตัวเต็มที่
Slight pupil constriction.รูม่านตาหดลงเล็กน้อย
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก..
I can't see his face, can't see the twitch,ฉันไม่เห็นหน้าเขา ไม่เห็นมีอาการกระตุก มองไม่เห็นรูม่านตา
Your heart's racing; pupils dilated; skin's flushed.หัวใจของคุณเต้นรัว รูม่านตาขยาย เลือดสูบชีดตามผิวหนัง
It's just the flap over the pupil.มันก็แค่การขยับของรูม่านตา
Have the cornea or pupils been harmed in any way?กระจกตาหรือรูม่านตา เสียหายบ้างรึเปล่า
No. It's right next to the pupil.ไม่ มันอยู่ถัดจากรูม่านตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูม่านตา
Back to top