ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปหน้า*, -รูปหน้า-

รูปหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปหน้า (n.) face
English-Thai: HOPE Dictionary
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
profile (n.) รูปหน้าด้านข้าง Syn. side view
side view (n.) รูปหน้าด้านข้าง
bulldog (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a picture of the mask they stole.รูปหน้ากากที่พวกมันขโมยไป
His features are too distorted for me to get an accurate sketch.รูปหน้าของเขาบิดเบี้ยวมากเกินไป สำหรับฉันที่จะร่างรูปหน้าได้อย่างถูกต้อง
Their faces are all burned off.รูปหน้าพวกนี้ไหม้หมดเลย
Hmm, very distinctive faces.รูปหน้าเจ้าเป็นเอกลักษณ์ดี
Faces carved into pumpkins to worship him.ที่แกะสลักฟักทองให้เป็นรูปหน้า ก็เพื่อบูชามัน
Now, there's a face only a mug shot could love.นี่เป็นรูปหน้า/Nที่อาชญากรเท่านั้นจะชอบ
Let's go somewhere.เรามาดูรูปหน้าต่อไปกัน
Then your 30 year old brother will carry your picture...งั้นพี่ชายอายุ 30 ของนาย.. จะเป็นคนถือรูปหน้าศพให้
You know, at least last year it was my face on the cake.เธอรู้ไหม อย่างน้อยปีที่แล้วก็มีรูปหน้าฉันบนเค้ก
I just put his face all over the news.ผมเพิ่งลงรูปหน้าเขา ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
I mean, "June 6 at the Plaza," smiley face? What's next, hearts over her I's?วันที่ 6 มิ.ย.ที่พลาซากับรูปหน้ายิ้ม ต่อไปจะใส่รูปหัวใจที่จุดตัวไอรึไง
Well, I would say Paris, but you messed that up when your people plastered my face all over the news.ผมอยากพูดว่าปารีส แต่คุณก็ทำเสียเรื่องไปแล้ว ในตอนที่คนของคุณเอารูปหน้าผม ไปแปะว่อนทั่วในข่าว
Denomination of the bills... all Franklins, right?แบงค์รูปหน้าแฟรงคลิน ทั้งหมดเลยใช่ไม๊?
The press started asking questions about facial symmetry.สื่อเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับ ความเหมือนของรูปหน้า
Sean got this amazing picture of Hanna's face when we surprised her.ชอห์นถ่ายรูปหน้าของแฮนนา ตอนเราทำเซอร์ไพร์ส
Almost as hot as his author photo.คุณดูร้อนแรงเกือบเหมือนรูปหน้าปกเลย
A magnet, a t-shirt, a picture with all your heads through a funny cut-out.แม่เหล็ก เสื้อเชิ้ต รูปหน้าหลุดๆของคุณ
We have her face on video.เรามีรูปหน้าเธอในเทปวงจรปิด
They're boobs. And I don't know.มันเป็นรูปหน้าอก และผมไม่รู้
How did you track down her old mug shot?คุณค้นเจอรูปหน้าตรงเก่าๆของหล่อนเจอได้ยังไง
I'm sending you an ATM image of Cara Smith.ฉันกำลังจะส้งรูปหน้าเครื่องเอทีเอ็ม ของคาร่า สมิทธ์ให้คุณ
You mean the face on the barn? Right.คุณหมายถึงรูปหน้าที่ยุ้งข้าวเหรอ ถูกแล้ว
Yeah, I didn't need much of a facial reconstruction.ใช่ค่ะ ฉันไม่ต้องใช้การสร้างรูปหน้า
It's like... ten minutes in and they want to see a picture of my boobs or something.จะเห็นรูปหน้าอกของฉัน ไม่ก็อย่างอื่นแล้ว คุณช่าง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปหน้า
Back to top