ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่ย*, -รุ่ย-

รุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
embus(เอม'บัส) vt. เอาขึ้นรุยานเกราะ vi. ขึ้นรถยานเกราะ
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
gown(เกาน์) n. เสื้อคลุมยาว,เสื้อครุย v. ใส่เสื้อคลุมยาว, Syn. robe,frock
English-Thai: Nontri Dictionary
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
gown(n) เสื้อยาว,เสื้อครุย,เสื้อกาวน์
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ,ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cilia๑. ขนเซลล์๒. ขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ciliateเป็นขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fimbriaชายครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fimbriateเป็นชายครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macrame๑. งานถักปม๒. ชายครุยถักปม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, Rui, but you've caught me at a bad time.โทษทีนะ รุย แต่เธอมาผิดจังหวะไปหน่อย ชั้นต้อง...
Rui, I thought we were apartment hunting, not shopping.รุย ชั้นว่าเรามาตามหาอพาร์ทเมนต์กันไม่ใช่เหรอ ไหงมาช๊อปปิ้งอะ
Rui, is that you? What brings you here?รุย เธอมาทำอะไรที่นี่
Rui must really like him.รุยคงจะชอบเขามากแน่ๆเลย
She's making a comeback. And she wants it to be with you!รุยจะกลับมา และแสดงร่วมกับเธอ
Rui's a threat to Nodame.รุยเองก็ชอบแหย่โนดาเมะแบบนี้
You two go ahead and celebrate.รุยไปกับรุ่นพี่สองคนเถอะนะ
Oh, no. This is just my old cap and gown.อ๋อไม่ นี่มันชุดครุยเก่าของผม
I'll give you $1000 to talk to us.ฉันจะให้เธอ 1000 ดอลลาร์ เพื่อรุยกับเรา
Hi. I'm Elle Woods and this is Bruiser Woods... and we're both Gemini vegetarians.หวัดดี ฉันแอล วูดส์ และนี่ บรุยเซอร์ วูดส์
In the middle of a comeback.กำลังกรุยทางกลับอยู่
Um, is there someone named Furuyuki Kazuko here?เอ่อ ไม่ทราบว่ามีคนชื่อ ฟุรุยุกิ คาซูโกะ ที่นี่ไหมครับ
This here is Bessie, finest road-pavin' machine ever built.ที่นี่เป็นเบสซี่ที่ดีที่สุดถนน กรุยทาง 'เครื่องที่เคยสร้าง
Now... it's your own voice, Teruya.มันเสียงของนายนี่ เทรุย
But Teruya, Azusa, their death time match with their calls for sure.แต่เวลาตายของเทรุยะกับอาซูสะตรงกับเวลาในโทรศัพท์ของพวกเขานะ
Azusa and Teruya, plus the things happened to Mizue and others... police are working hard on it.เรื่องอาซูสะกับเทรุยะ และ สิ่งที่เกิดขึ้นกับมิซูเอะและคนอื่นๆ... . ตำรวจกำลังพยายามสืบสวนอยู่
Just like Azusa and Teruya and Mizues...เหมือนอาซูสะกับเทรุยะไง แล้วก็มิซูเอะ... ..
With the car, the pricks are on the inside.เพราะรถน่ะมีไอ้ครุยนั่นออกมาจากข้างใน
Use my pass card to grant you access.เอาบัตรผ่านของฉันไปเพื่อกรุยทางให้สะดวก
On your way to take the queen. Do you disagree?เพื่อ กรุย ทางไปสู่ ควีน นายไม่เห็นด้วยเหรอ?
It's undignified to always lead with the bank book.ดูไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ ถ้าแกจะเอาเงินมากรุยทาง
You are Sandover material, son... real go-getter, carving your own way.นายมันของจริง ไอ้ลูกชาย มีความพยายาม กรุยทางมาด้วยตัวเอง
The piano prodigy, Rui Son.นักเปียโนอัจฉริยะ ซอน รุย
Why're you here?อ่าวแล้วทำไมรุยอยู่นี่อะ
Want you for what, Rui?ให้เธอเล่นอะไรเหรอ รุย
Grandma, look! Rui Son is on the celesta!ย่าดูสิ ซอนรุย เล่นเชเลสต้าด้วย
Here's a review of Rui's recital at Carnegie Hall a year ago.นี่ไง รีวิวรีไซทอลของรุย ที่คาร์เนกี้ฮอล์ลปีก่อน
But Rui's on hiatus.แต่รุยยังว่างอยู่หรอ
She's not going to like... the news I have.เธอต้องไม่ชอบแน่ๆ ข่าวเรี่องรุยที่ฉันกำลังจะบอก
I'm performing with Rui and the Wiltord Orchestra.ฉันจะแสดงที่ Wiltord Orchestra กับรุยด้วยนะ
You meet with Rui next week.เธอจะได้พบกับรุยสัปดาห์หน้านะ
Chiaki's playing Ravel's concerto with Rui.จิอากิจะแสดงราเวลคอนแชร์โต้กับรุยน่ะ
Ravel's concerto. He's meeting with Rui about it tomorrow.ราเวลคอนแชร์โต้ เขาจะแสดงกับรุยในวันพรุ่งนี้
Apologize to Rui for me.ใช่ ขอโทษรุยให้ด้วยนะ
You and Rui.ทั้งรุ่นพี่ แล้วก็รุยด้วย
Rui's been primed for this all her life.สำหรับรุยแล้วเธอคงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
They mocked my fear, but it was giuseppe salvatore who -""พวกเขาเยาะเย้ย ความรู้สึกกลัวของผม แต่ ครุยเซฟเฟ ซัลวาทอร์ ก็ได้...
"it was giuseppe salvatore who removed my fear."แต่ ครุยเซฟเฟ ซัลวาทอร์ ก็ได้ปลดเปลื้องความกลัว ของผมออกไป
He told Ruiz and I when we first came into the interrogation room.เขาบอกรุยซ์กับผมตอนที่ พวกเรามาที่ ห้องสอบสวนครั้งแรก
But only Ruiz and I heard him say it.แต่รุยซ์กับผม ได้ยินเขาบอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่ย
Back to top