ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่มร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่มร้อน*, -รุ่มร้อน-

รุ่มร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่มร้อน (v.) be anxious See also: be troubled, be worried, be frustrated Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย
English-Thai: Nontri Dictionary
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miss Malena, this heart of mine, on fire, has written so many letters and if I didn't have the courage to send them to you it was only because I didn't want to do you harm.คุณมาเลน่า... หัวใจของผมรุ่มร้อนดังไฟ ผมเขียนจดหมายหลายฉบับ
I'm so hot.ฉันรู้สึกรุ้มร้อนจัง
I'd love to warm your back with my breath.อยากให้ลมหายใจของฉัน.. ทำให้แผ่นหลังของเธอรุ่มร้อน
He just wrapped me up in his muscular arms pulled me close and landed the most passionate kiss on my lips.เขาเพิ่งกอดฉัน ด้วยกล้ามแมนๆ และดึงฉันเข้าไป และเต็มไปด้วยความรุ่มร้อน
Was that the best 99 cents I ever spent, or what?เป็น 99 สตางค์ที่คุ้มที่สุดเลยว่ามั้ย จักรวาลของเราเคยอยู่ในสภาวะที่รุ่มร้อนและหนาแน่น
♪ Outside it was hot but inside I was cold ♪ Hey. Let's go.ภายนอกช่างรุ่มร้อน แต่ภายในช่างเหน็บหนาว ไปกันได้แล้ว
♪ She's just a girl and she's on fire ♪#เธอเป็นแค่เด็กสาว และกำลังรุ่มร้อน#
♪ This girl is on fire#สาวน้อยคนนี้กำลังรุ่มร้อน#
♪ She's just a girl and she's on fire. ♪#เธอเป็นแค่เด็กสาว และกำลังรุ่มร้อน#
You're young and vibrant.พวกคุณยังเด็กและรุ่มร้อน
It's supposed to be passionate.มันสมควรจะเป็นแบบรุ่มร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่มร้อน
Back to top