ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำพึงรำพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำพึงรำพัน*, -รำพึงรำพัน-

รำพึงรำพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำพึงรำพัน (v.) bemoan See also: bewail, lament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we have an accord?โดนปิดล้อมได้เป็นปี ๆ เจ้าก็จะรำพึงรำพันว่า
But your kids sure love you, as evinced by the amount of treacly blubberingแต่เด็กๆรักนายมาก ถึงกับมารำพึงรำพัน ร้องห่มร้องไห้
She muttered... an utterance about...หล่อนเพ้อพร่ำ... รำพึงรำพันเกี่ยวกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำพึงรำพัน
Back to top